Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Flere av våre fastleger skal ut i tjeneste i spesialisthelsetjenesten som ledd i sin spesialisering i allmennmedisin og annet fravær over en periode. Er du vår vikar?

Vi tilbyr:
- En praksis i et veldrevet fastlegefellesskap som består av 7 fastleger og LIS1-lege
- Hjelpepersonell med god fagkompetanse
- Kommunen tilbyr forutsigbare løp for LIS 3-utdanning i allmennmedisin
- Ukentlige smågruppemøte for alle legene på kontoret som gir tellende timer i spesialistutdanningen
- En kommune og en region med store muligheter, flott natur og et sted du og dine kan leve et godt liv

Hva er ledig:
Vikariat 100 % stilling fra 01.03.2023- 30.09.2023
Du blir privat næringsdrivende etter gjeldende avtaleverk med § 8.2 i rammeavtalen.
Fastlønn kan tilbys i vikariat-perioden.

 Arbeidsoppgaver:
- Fastlegeansvar for egen liste med 900 pasienter samt 24 % kommunal bistilling
- Kurativt arbeid som allmennlege i variert praksis. Legene har øyeblikkelig hjelp en dag hver i uka og deltar i legevakts-turnus som er 15-delt. Det utgjør 2 legevakter i måneden. Legevakta er lokalisert ved Tynset sykehus
- Vi mottar medisinstudenter med lisens hver høst, og alle legene veileder vår LIS1-lege mot godtgjøring
- Skolelege en halv dag i uka, der man med ubundne timer er tilgjengelig for kontakt ellers i uka

Krav til stillingen:
- Norsk autorisasjon som lege med godkjent turnusperiode/LIS1 og refusjonsrett
- Søkere med spesialistutdanning i allmennmedisin vil kunne bli foretrukket
- Søkere må beherske norsk skriftlig og muntlig tilsvarende nivå C 1, og ha kjennskap til norsk helsevesen 

Personlige egenskaper:
Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, evne til å arbeide praktisk, målrettet og selvstendig, være fleksibel og ha evne til å takle nye utfordringer. Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Særskilte krav til stillingen:
Ved tilsetting kreves politiattest, ikke datert eldre enn 3 måneder.

Ved ev. ytterligere ledighet, vil det kunne tas fra samme søkerliste.
 
Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Vi ønsker ikke kontakt med annonseselgere/rekrutteringsbyråer.

NB! Søkere må aldri oppgi BankID-informasjon i søknadsprosessen! Dersom du blir spurt om dette, er det et svindelforsøk.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Tynset kommune
Kontaktpersoner
Navn: Tor Halvor Bjørnstad-Tuveng
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: +47 62 48 51 60 / +47 951 50 313
Navn: Toril Nyhus
Tittel: Tjenesteområdeleder helsetjenesten
Telefon: +47 901 00 119
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Torvgata 1
2500 TYNSET