Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Om kommunen:
Eigersund kommune har i underkant av 15 000 innbyggere, hvor brorparten bor i Egersund by. Eigersund er den største av de fire kommunene i Dalane regionen, som er den sørligste delen av Rogaland og har rundt 25 000 innbyggere.

I Eigersund kommune er det i dag 14 fastleger, samt en LIS-1 lege.  Allmennlegetjenesten er beskrevet i egen plan godkjent av kommunestyret.  Eigersund kommune følger de til enhver tid gjeldende avtaler mellom Kommunenes organisasjon (KS) og Den Norske Legeforening (Dnlf).

Eigersund kommune har tre ledige fastlegehjemler, fordelt på to legesentra.  Vi søker etter faglig dyktige kollegaer som har motivasjon og god evne til å dele privat praksis, og som har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

Vi tilbyr:
  • Eigersund kommune har vedtatt å øke basistilskuddet til privatpraktiserende fastleger, ut over det som er fastsatt i ASA 4301 (statsavtalen).  For de første 1000 listepasienter er per capita tilskuddet økt fra 653 til 840 kr/år. Mellom 1000 og 1250 listepasienter er tilskuddet økt fra 526 til 840 kr/år.
  • Eigersund kommune er godkjent utdanningsvirksomhet og kan tilby ALIS-stilling, med tilpasset listestørrelse og tilskuddsordninger til kurs og veiledning. Som ALIS-lege kan du drifte som privat næringsdrivende med gode tilskuddsordninger. Varighet inntil 5 år under spesialisering

Arbeidsoppgaver
Legevakt:  
Fastleger inngår i legevakt. I Dalaneregionen er det organisert bemannet interkommunal legevakt, lokalisert sentralt på Lagård i Egersund, i samme bygg som ambulansetjenesten.  Det er for tiden 15-16 delt vakt. Legevakten er organisert som tilkallingsvakt på hverdager fra kl. 16 – 23 og helg og høytider fra kl. 08-23. Fra kl. 23 til 08 neste dag  har legen fast timeavlønning med tilstedeplikt iht. sentral tariffavtale.  Legesentrene ivaretar ØH for egne pasienter, hverdager mellom 08-16.

Ledige hjemler - NB! Det må opplyses hvilken hjemmel / hvilke hjemler søknaden gjelder.

Egerlegene legesenter
Legesenteret har nylig flyttet inn i nyoppussede lokaler på Eger Stormarked, Lindøyveien 8  Det er fire fastlegehjemler lokalisert til legesenteret.
- ledig hjemmel med listelengde 1050 pasienter. Kontakt  tidligere hjemmelsinnehaver Terje Aarsland, tel. 915 96 678 eller kommuneoverlegen tel. 920 81 879

Blandeverket legesenter
Legesenteret er lokalisert nær sentrum av Egersund, og er drevet av fem leger i privat organisert fellespraksis i leide lokaler. Legesenteret har to ledige hjemler.
- ledig hjemmel med listelengde 1250 listepasienter. Kontakt tidligere hjemmelsinnehaver Lars Peter Fjerdingstad, tel 934 95 eller kommuneoverlegen, tel. 920 81 879
- ledig hjemmel med listelengde 1000 listepasienter. Kontakt tidligere hjemmelsinnehaver Carina Lindøe Larsen, tel 934 91 661, eller kommuneoverlegen, tel. 920 81 879

Økonomi:
Det vil bli fremsatt krav fra tidligere hjemmelsinnehavere om overdragelsessum for goodwill, inventar og utstyr ved overdragelse av virksomheten til tiltredende lege. Dette avtales privat mellom legene.  Se ellers vilkår og regler for hjemmelsoverdragelse i rammeavtalen mellom KS og legeforeningen (ASA 4310).        

Kvalifikasjoner
Vi søker deg som har norsk autorisasjon som lege, fullført turnustjeneste/LIS-1 eller tilsvarende godkjennelse av helsedirektoratet til å praktisere som allmennlege.
Du må ha norsk arbeids- og oppholdstillatelse og politiattest ikke eldre enn tre måneder.  Har du i tillegg gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig, er vi svært interessert i din søknad.

Annet:
Det er for tiden ikke knyttet offentlig legearbeid til hjemlene, men avhengig av søkernes kvalifikasjoner, kan det være aktuelt på sikt med inntil 7,5 timer pr. uke.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Eigersund kommune
Kontaktpersoner
Navn: Tidligere hjemmelsinnehavere
Tittel: Se kontaktinfo pr. hjemmel
Navn: Bjarne Rosenblad
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: (+47) 920 81 879
Arbeidssted
,
4379 EGERSUND