Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Har du lyst til å jobbe som lege og/eller medisinskfaglig rådgiver i et faglig spennende og tverrfaglig miljø? 

Helsehuset er en institusjon med 69 sengeplasser fordelt på 6 avdelinger, vi er lokalisert i Breivika like ovenfor UNN, som er en av våre nærmeste samarbeidspartnere. Det er gode bussforbindelser hit fra hele byen, og fra bussholdeplassen på UNN tar det kun 5 minutter å gå opp til Helsehuset. Kjører du bil tilbyr vi gratis parkering til våre ansatte og du vil få utlevert et personlig parkeringskort ved oppstart. 

Enheten består av 9 kommunale akutte døgnplasser (ØHD), 8 sengeplasser i avdeling for rus og psykisk helse, 9 rehabiliteringsplasser, 9 palliative plasser og totalt 34 korttidsplasser fordelt på 2 avdelinger hvorav en av avdelingene tar imot pasienter med forsterket somatisk behandlingsbehov.

Ved Helsehuset vil du som lege/legespesialist delta i tverrfaglige behandlingsteam og bidra med medisinsk utredning og behandling på alle seks sengeavdelingene, og primært være tilknyttet én av disse.

Arbeidstid er hverdager kl.08.00 - 15.30, med muligheter for fleksibel arbeidstid og fri helg og helligdager. Stillingen har ikke vaktordning. Legene er organisert i avdelingen Medisinsk Service, som består av seks leger, fem fysioterapeuter, fire ergoterapeuter, en sosionom, og ledes av avdelingsleder.

Vi har for tiden ledig stillinger som ALIS og overlege med funksjon som medisinskfaglig rådgiver.

Deler av overlegestillingen har funksjon som medisinskfaglig rådgiver, resten av stillingen er klinisk arbeid. Ønsker du lavere stilling enn 100% kan dette vurderes. Du bes oppgi dette i din søknad. 

Du kan lese mer om Helsehuset her

Helsehusets medarbeidere er ansvarlige og selvstendige, og sammen bygger vi en kultur preget av respekt, åpenhet, mot, anerkjennelse og tillit.   

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver medisinskfaglig rådgiver
 • Rådgivning og veiledning til leger - og lederteam i kliniske og medisinskfaglige spørsmål.
 • Bidra med strategisk utvikling ved Helsehuset.
 • Koordinere medisinske utfordringer sammen med kommuneoverlege og andre samarbeidspartnere slik som legevakten, spesialisthelsetjenesten m.fl.
 • Bidra med uttalelser i NPE-saker, avvik, klagesaker og tilsynssaker i samråd med enhetsleder.
 • Oppfølging og koordinering av LIS1 som har praksis ved Tromsø helsehus. 
Arbeidsoppgaver som lege/legespesialist
 • Medisinsk utredning, diagnostisering og behandling i tråd med offentlige lover, forskrifter, retningslinjer, forskning og god faglig praksis. 
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten. Bidra faglig gjennom tverrfaglig praksis og kunnskapsdeling. 
 • Samarbeid med pasientens pårørende og øvrige hjelpeapparat. 
 • Samarbeid og formidling av kontakt med UNN og andre hjelpeinstanser før og etter innleggelse. 
 • Opplæring/undervisning av pasienter og pårørende, samt ansatte og studenter.
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege. 
 • Som medisinskfaglig rådgiver er du spesialist i allmennmedisin. Dersom du er i slutten av spesialiseringen for allmennmedisin, vil du også kunne vurderes for denne stillingen.
 • Andre spesialiseringer kan også vurderes for stilling som overlege.
 • Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende C1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.
 • Kunnskap om evidensbasert praksis og gjeldende behandlingsanbefalinger iht. pasienter innen somatikk og psykisk helse.
 • Kunnskap om nasjonale helsemyndigheters føringer for lov- og forskriftsverk, herunder spesielt helselovene.
 • Særlig gode evner innen kommunikasjon og muntlig/skriftlig formidlingsevne. 
Vi ønsker at du har 
 •  Erfaring fra primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. 
 • Kunnskap og interesse for andre tjenesteytere som vi samhandler med. 
 • Erfaring med og interesse for, å arbeide i tverrfaglige team. 
Personlige egenskaper
 • Du er fleksibel og tar selvstendig ansvar for oppgavene. 
 • Du motiveres av muligheten til å kunne påvirke en organisasjon i utvikling og har gode evner til å prioritere, vurdere og beslutte. 
 • Du kan arbeide i team og trives i et tverrfaglig miljø og mestrer høyt tempo. 
 • Du evner å skape gode relasjoner og kan samarbeide og kommunisere med mange forskjellige mennesker på ulike nivå i og utenfor organisasjonen. 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt ved ansettelse. 
Vi tilbyr
 • Hyggelig og høyt kompetent arbeidsmiljø. 
 • Gode muligheter for faglig utvikling. 
 • Spennende arbeidsoppgaver. 
 • ALIS-avtale. Som lege under spesialisering legger vi til rette for at du kan fullføre ALIS-forløpet, og sørger for at du alltid jobber sammen med andre leger og får den oppfølging og veiledning som du trenger. 
 • Tilhørighet i et sterkt tverrfaglig sammensatt behandlingsmiljø. 
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger. 
 • Bedriftshelsetjeneste. 
 • Velferdsordninger med rabatterte treningsavtaler, utleie av friluftsutstyr og hytter m.m.  
Annet
 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. 
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du i så fall varslet om. 
 • Ved tilsetting må gyldig politiattest iht. helse- og omsorgstjenesteloven §5-4 fremlegges før tiltredelse. 
 • Vi ønsker at du oppgir minst 2 referanser, en av disse fra en overordnet. 

  Kjenner du deg igjen i dette – da blir vi svært glad for å høre fra deg! 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Tromsø kommune
Kontaktperson
Navn: Trude Nydal Wynn
Tittel: Avdelingsleder Medisinsk Service
Telefon: 90 92 25 08
E-post: Trude.Nydal.Wynn@tromso.kommune.no
Arbeidssted
Hansine Hansensvei 90
9019 TROMSØ