Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi søker nå lege i 100 % fast stilling. Vi har også ledig vikariat. Stillingene er ledig omgående og er tilknyttet Helsehuset og sykehjem. Arbeidstid er dagtid hverdager med 7-delt helgevakt ordning.
Stillingene ligger under Team kommunale legetjenester som består av legetjenestene i helsehus, sykehjem, demensteam, fengselshelsetjenesten og LIS1 kandidatene. Kommunen har 6 sykehjem med totalt 455 langtidsplasser. Det er per i dag tilknyttet legestillinger til alle sykehjemmene på alle virkedager. Helsehuset har 85 korttidsplasser inkludert kommunal akuttdøgnavdeling (KAD), palliative plasser og rehabiliteringsplasser. 
Fagsystemet Gerica benyttes som elektronisk pasientjournal.

Arbeidsoppgaver
Oppgavene omfatter utredning, behandling og oppfølging av pasienter, inkludert samarbeid med pårørende. Det er tett samarbeid med dyktig og engasjert helsepersonell på avdelingene. I tillegg bidrar legene i internundervisning og fagutviklingen på helsehus og sykehjem.
Legene er en del av et felles kollegium som veileder, støtter og dekker for hverandre ved fravær. Vi har p.t. 2 spesialister i allmennmedisin på helsehuset. Helsehuset er søkt som godkjent utdannings institusjon for ALIS kandidater. Kommunen har en ALIS komite som sørger for et forutsigbart ALIS løp med veileder og kompetanseplan.
 
Kvalifikasjoner
Stillingene krever norsk autorisasjon som lege med godkjent LIS1 tjeneste. Relevant klinisk erfaring vil også vektlegges, eksempelvis fra allmennmedisin, indremedisin eller geriatri.
Leger som venter på LIS1 med klinisk erfaring kan også tilsettes i vikariater. 

Personlige egenskaper
Vi ser etter dyktig klinikere som ønsker å bidra til fag- og kvalitetsutvikling av de kommunale legetjenestene og kommunens helse og omsorgstjenester. Stillingen krever evne til å jobbe selvstendig, men også gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og instanser, og en løsningsorientert tilnærming til beste for pasientene.
God muntlig og skriftlig framstillingsevne er nødvendig. Fleksibilitet, samarbeidsevner og personlig egnethet vil vektlegges.

Vi tilbyr
Lønnsstige pr 1 mai 2021 for leger i Sarpsborg kommune
LIS 1: kr 616 300
Lege i klinisk stilling, i spesialisering 0-2 års erfaring* kr. 745 000
Lege i klinisk stilling, i spesialisering 2-4 års erfaring* kr . 860 000
Lege i klinisk stilling, i spesialisering 4-6 års erfaring    kr. 910 000
Lege i spesialitet 0-2 år etter spesialitet                          kr. 960 000
Lege i spesialitet 2-4 år etter spesialitet                          kr. 1 010 000
Fagansvar gir et tillegg på kr. 50 000
*Tellende fra turnus/LIS1 start eller fra autorisasjon der det ikke er et krav om turnus/LIS1, men forutsetter gjennomført turnus/LIS1 for de som har krav om dette for videre spesialisering.

Ny lønnstige fra 1. mai 2022 legges ut så snart den er offentliggjort.

Gode pensjons- og forsikringsordninger.
Tilrettelegging for spesialisering i allmennmedisin eller annen relevant kompetanseutvikling.
Mulighet for overlegepermisjon etter Legeforeningens kriterier.
Hyggelig kollegium i et større legemiljø.

Her kan du se en video av hva Sarpsborg har å by på: https://youtu.be/FsLfUbJDyXc
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Sarpsborg kommune
Kontaktpersoner
Navn: Rebecca Sakuge
Tittel: Rådgiver
Telefon: 918 58 181
E-post: rebecca.skauge@sarpsborg.com
Navn: Kamaldeep Chudasama
Tittel: Teamleder/kommuneoverlege
Telefon: 476 98 972
E-post: kamaldeep.chudasama@sarpsborg.com
Hjemmeside
Arbeidssted
Team kommunale legetjenester
Roald Amundsens gate 17
1723 SARPSBORG