Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Klinikk psykisk helsevern voksne (KPHV) yter spesialiserte helsetjenester for innbyggere over 18 år i Sør-Rogaland. Klinikken består av fire DPS, avdeling akutt- og intensivpsykiatri, avdeling alderspsykiatri, avdeling affektiv og psykose og avdeling sikkerhet.

Sola DPS har opptaksområde  Hinna-, Hillevåg-, Finnøy- og Rennesøy bydeler i Stavanger kommune, Sola kommune, Randaberg kommune og Kvitsøy kommune. Sola DPS består av 3 sengeposter med totalt 30 sengeplasser, to allmenn poliklinikker (Randaberg og Sola), ambulante akutteam og ettervernspoliklinikk.

Poliklinikken i Randaberg er en allmenn poliklinikk som gir tilbud om utredning og behandling til hele spekteret av psykiske lidelser. Avdelingen har i tillegg ansvar for ettervernspoliklinisk arbeid i sitt opptaksområdet. Poliklinikk Randaberg vektlegger bred terapeutisk fagforståelse, der en forsøker å tilpasse behandlingen til den enkelte pasients diagnostiske tilstand og funksjonsnivå. Behandlingsmetodene består av blant annet traumeterapi, kognitiv terapi, psykodynamisk psykoterapi m.m. Poliklinikken benytter seg også av digitale flater i behandlingen.

Poliklinikkens opptaksområde er kommunene Randaberg og Kvitsøy, samt bydelene Finnøy og Rennesøy i Stavanger kommune. Poliklinikken holder til i nye lokaler i Randaberg sentrum.

Poliklinikken har deltatt på NKVTS sitt program for implementering av traumebasert behandling med EMDR og CT-PTSD. Det er en fordel om søker har denne type kompetanse eller har interesse for opplæring i dette. Vi har internundervisning og legger opp til jevnlige fagdager.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.  

Arbeidsoppgaver

 • Inntak og vurdering av pasienter henvist for behandling.
 • Utredning, diagnostikk med standardiserte intervju og behandling.
 • Deltagelse i faglig utviklingsarbeid.
 • Samarbeide med pårørende, kommune og andre instanser. 
 • Medisinsk vurdering og medikamentell behandling av polikliniske pasienter.
 • Veiledning/diagnoserådgivning og undervisning til andre yrkesgrupper.
 • Opplæring og veiledning til leger i spesialisering.
 • Medisinrådgivning til fastleger.
 • Samarbeid med avdelingsoverlegen og andre overleger på Sola DPS.
 • Vedtaksansvar.
 • Oppfølging av pasienter på tvang uten døgnopphold.

Kvalifikasjoner

 • Du må være spesialist i psykiatri
 • Du må ha norsk autorisasjon
 • Det er ønskelig med erfaring fra klinisk arbeid
 • God kjennskap til psykiskhelsevernloven og erfaring med vurdering av samtykkekompetanse. 
 • Det er en fordel å kjenne til Prioriteringsveilederen for Helsedirektoratet
 •  Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå
 • Er du en erfaren LIS-leger/lege med psykiatrierfaring kan dette være stillingen for deg.
 • Evne til effektiv bruk av dataverktøy for dokumentasjon. For tiden DIPS og MEONA.
 • Personlige egenskaper

Personlige egenskaper

Vi ønsker deg som:

 • Har stor interesse for fagfeltet og pasientene
 • Kommuniserer åpent og tydelig
 • Er god til å lytte og møte hver pasient med et individuelt blikk
 • Klarer å skape gode relasjoner og samarbeide godt
 • Er trygg på deg selv faglig og personlig
 • Klarer å jobbe målrettet og strukturert
 • Bevarer roen i utfordrende situasjoner
 • Bidrar positivt til et faglig og kollegialt godt miljø
 • Personlige egnethet vil bli vektlag

Vi tilbyr

Vi ønsker å høre hva du trives å jobbe med og tilrettelegge for det:

 • For fast ansatte har vi ulike karriere muligheter som blant annet videreutdanninger og mulighet for forskning
 • Godt etablert samarbeid med somatikken
 • En spennende, utfordrende og variert jobb
 • Lønn etter avtale
 • Hjem-jobb-hjem (buss/tog/båt) ordning
 • Et aktivt forskningsmiljø
 • Engasjerte og dyktige kollegaer
 • Gode pensjons og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger som bl.a. turgruppe og bedriftsidrettslag

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Andrea Chioqueta Hilmes
Tittel: Leder/fagleder
Telefon: 90224877
E-post: andrea.chioqueta.hilmes@sus.no
Navn: Øystein Enger
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 47268911
Navn: Marioara Covrig
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 51515361
Arbeidssted
Klinikk psykisk helsevern voksne, Sola DPS poliklinikk Randaberg, Helse Stavanger
Jon Torbergssons vei 15a
4070 Randaberg
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image