Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Avdeling for radiologi ved Stavanger Universitetssykehus lyser ut en 100 % vikariat stilling i fagfeltet Nukleærmedisin/PET, med tiltredelse etter avtale.

Avdelingen er seksjonert i thoraxradiologi, onkologisk radiologi, hjerte-radiologi, øre-nese-hals radiologi, nevroradiologi, gastroradiologi, uroradiologi, gynekologisk radiologi, muskel- og skjelettradiologi, pediatrisk radiologi, bryst- og endokrinradiologi (BDS), PET og nukleærmedisin og intervensjonsradiologi.

Avdelingen har fokus på høy faglig kompetanse, forskning og utdanning. Avdelingen har med sin forskningsplattform, SMIL (Stavanger Medical Imaging Laboratory) ambisjoner om å drive forskning og utvikling med bruk av AI, maskinlæring og avansert bildediagnostikk. Avdelingen har pågående forskningsprosjekter og tilrettelegger for forskning.

Avdeling for Radiologi er stor med over 200 ansatte. Avdelingen består av hovedrøntgen på sykehuset på Våland, med geografisk adskilte satellitter. Brystdiagnostisk senter, inkludert mammografiscreening, og nukleærmedisinsk seksjon inngår i avdelingen. Seksjon for NM/PET  disponerer et bredt spekter av nukleærmedisinske modaliteter og en moderne maskinpark med PET/CT, SPECT/CT, gammakamera og UL-apparat samt planlagt PET/MR ved nye SUS. Det er tett samarbeid mellom radiologer og nukleærmedisinere samt klinikere og nukleærmedisinere i hverdagen.

Ved seksjon for NM/PET består de daglige arbeidsoppgavene av å granske PET/CT-undersøkelser, konvensjonelle scintigrafiske undersøkelser inkludert SPECT/CT, gjennomføre ultralyd thyreoidea/parathyreoidea i sammenheng med scintigrafi, samt i å planlegge og gjennomføre radionuklidbehandlinger. I tillegg er deltakelse på MDT-møter og kommunikasjon med leger fra andre avdelinger en del av den kliniske hverdagen.

Seksjon for nukleærmedisin har 1 ledig vikariat stilling som lege i spesialisering. I dag jobber to overleger og en LIS ved seksjon for nukleærmedisin.

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus tilbyr spesialistutdanning som dekker hele utdanningsløpet i nukleærmedisin. Spesialistutdanningen vil foregå i ved seksjon for NM/PET og i avdeling for radiologi ved Stavanger universitetssjukehus. Ved godkjent spesialitet vil stillingen konverteres til legespesialist.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.  

Arbeidsoppgaver

 • Seksjon for nukleærmedisin og PET tilbyr full utdannelse innen nukleærmedisin.
 • Avdelingen tilbyr rotasjon innen alle aktuelle nukleærmedisinske fagområder.
 • Arbeidstiden er dagtid uten vakter.
 • Deltakelse på MDT-møter og internundervisning er en del av arbeidsoppgavene.

Kvalifikasjoner

 • Søker må ha godkjent norsk autorisasjon som lege.
 • Relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring vektlegges.
 • God skriftlig dokumentasjonsevne.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå

Personlige egenskaper

 • Motivasjon og interesse for fagfeltet.
 • Kommuniserer tydelig og forståelig overfor pasienter og kollegaer.
 • Evne til å bidra positivt til et faglig og kollegialt godt miljø.
 • God faglig vurderingsevne, og arbeider målrettet og strukturert.
 • Oversikt over egne oppgaver, også under skiftende omstendigheter. Kan følge opp tildelte oppgaver.
 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges.
 • Punktlig og pålitelig.
 • Fleksibel og løsningsorientert.

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Faglig og personlig utvikling
 • Godt arbeidsmiljø i et fag i utvikling
 • Tverrfaglig fagfelt med nært samarbeid med andre klinikker
 • Høy fagkompetanse 
 • Gode pensjons og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger som bl.a. turgruppe og bedriftsidrettslag

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Torjan Magne Haslerud
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 40521258
E-post: torjan.magne.haslerud@sus.no
Navn: Siri Fagerheim
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 915 90 012
Arbeidssted
Klinikk for medisinsk service og ABK / avdeling for radiologi / Seksjon for NM/PET, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4011 Stavanger
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image