Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Gloppen kommunale legesenter er eit veldrifta legekontor med eigen legevakt. Det er stabil legedekning med sju besatte fastlegeheimlar og ei LIS 1 stilling.

Gloppen Kommune har eit rikt kulturliv og svært gode muligheter for toppturar til fots, ski og sykkel både sommar som vinter, med meir. Sjå link: https://www.nordfjord.no/Gloppen

Vi ynskjer ein ny kollega som vil være med å styrke vårt tilbod innafor allmennmedisin og prehospital akuttmedisin på dagtid og i legevakt.
Stillingsprosent inntil 100 %.


Arbeidsoppgåver
  • Stillinga er frittståande og er ikkje tilknytta fastlegeliste eller fastlegeheimel.
  • Vi kan tilby faste arbeidsdagar eller rullerande turnus etter avtale. Ved rullerande turnus vil det være krav om helgevakt og ein til to vakter i vekedagene. Vaktdistriktet har ca 5.800 innbyggarar. Vakt er organisert som heimevakt.
  • Stillinga kan nyttast som utdanningsstilling ved behov. Ein vil då få rettleiing og refusjon av kursavgift avhengig av stillingsprosent. Stillinga vil ikkje telje som uselektert allmennpraksis iht. spesialistreglane, men kan gje inntil 3 års utdanningstid.
Kvalifikasjonar
  • Godkjendt turnus /LIS 1
  • Førarkort klasse B
Personlege eigenskapar
  • Vi vektlegg personlege egenskaper, og evne til å jobbe både sjølvstendig og i team.
  • Vi ynskjer ein kollega som er motivert og har interesse for prehospital akuttmedisin og allmennmedisin.
Veiledande kompensasjon
Null avtale og beredskapspengar på vakt.

For spørsmål ta kontakt med Hege Alme , hege.alme@gloppen.kommune.no, tlf 993 22 804
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Gloppen kommune
Kontaktperson
Navn: Hege Alme
Telefon: 993 22 804
E-post: hege.alme@gloppen.kommune.no
Arbeidssted
Grandavegen 9
6823 SANDANE
Søk på stillingen