Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Tre timer nord for Trondheim, helt innerst i Namsenfjorden ligger Sykehuset Namsos, en del av Helse Nord-Trøndelag HF (Helseforetak). Helse Nord-Trøndelag har ansvaret for at 137 000 innbyggere i vår region tilbys spesialisthelsetjenester av høy kvalitet innen fysiske sykdommer (somatikk) og psykiatrisk helsevern.

Klinikk For Psykisk Helsevern Og Rus ved Sykehuset Namsos gir et helhetlig psykiatrisk tilbud til ca. 44 000 innbyggere fordelt på 14 kommuner. Vi har et nært samarbeid med 1. linjetjenesten

Vi ser nå etter en person som kan være med å styrke dette psykiatriske tilbudet, så dersom du er psykolog eller psykologspesialist ønsker vi å høre fra deg. 

Avdelingen er underlagt Klinikk for psykisk helsevern og rus, som er en gjennomgående klinikk med lokalisasjoner både på Kolvereid, Namsos, Steinkjer, Levanger og Stjørdal. Seksjonen vil være et tilbud for hele opptaksområdet til klinikken. 

Vi driver moderne psykisk helsevern og rusbehandling, har lav andel tvangsinnleggelser og skal være tilgjengelig for befolkningen med korte ventetider og effektiv, kunnskapsbasert behandling. Du vil møte en velorganisert klinikk med høyt ambisjonsnivå innenfor pasientbehandling og faglig utvikling.
Blir du ansatt hos oss vil du komme til en avdeling hvor det over tid har vært fokus på å sikre psykologene gode arbeidsvilkår, slik at faglig utvikling og vekst kan ivaretas samtidig som man har tid til et liv også utenfor arbeidet.

Dersom ingen kvalifiserte søkere, kan søkere med norsk autorisasjon som lege, vurderes og ansettes midlertidig i mangel på kvalifisert personell for inntil 6 måneder.

  

Arbeidsoppgaver

Vi ønsker at du skal ha en spennende og variert arbeidsdag, og dette er arbeidsoppgavene:

 • Utredning og diagnostisering av ulike psykiatriske lidelser og ruslidelser
 • Individuellterapeutiske/behandlingsrettede oppgaver
 • Du vil jobbe tverrfaglig og ha et tverretatlig samarbeid både internt og eksternt
 • Medvirke til faglig videreutvikling av psykiatrisk spesialisthelsetjeneste i vårt opptaksområde
 • Mulighet for veiledning til miljøpersonalet i sengepost
 • Leger under spesialisering følger rotasjonsplan innad i klinikken der praksis ved sengepostene og poliklinikken inngår. Til dette hører også opplæring innen alderspsykiatri, CL-psykiatri, spiseforstyrrelser, samt rus- og avhengighetsmedisin.

Kvalifikasjoner

Ser dette ut som noe som kunne vært med å forme en spennende hverdag? Da er dette kvalifikasjonene du må ha:

 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent LIS 1- tjeneste
 • Erfaring fra relevant klinisk arbeid
 • For helsepersonell etter helsepersonelloven kreves det autorisasjon/godkjenning
 • Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a. Ved tiltredelse skal politiattesten ikke være eldre enn 3 måneder
 • Meget gode ferdigheter i norsk språk, muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

Vi ser etter en person som:

 • Har evne til fleksibilitet, kreativitet, initiativ, og nytenkning
 • Har en respektfull holdning til pasienter, pårørende og kollegaer
 • Har evne til å bidra til et godt arbeidsmiljø og et faglig felleskap
 • Har en omgjengelig og fleksibel holdning
 • Er strukturert og målrettet
 • Er god både selvstendig og i team
 • Er motiverende og engasjerende
 • Er sterk i norsk kommunikasjon både skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet vil bli særlig lagt vekt på

Vi tilbyr

Sykehuset Namsos har et sterkt fagmiljø, og hos oss får du:

 • Klinikk for psykisk helsevern og rus – Sykehuset Namsos har i dag 10 overlegestillinger
  og 6 stillinger for leger i spesialisering i psykiatri, samt 3 LIS 1. Avdelingen i Namsos er godkjent for spesialistutdanning i psykiatri. Legenes utdanningsplan har høy prioritet. Legene ansettes i vaktlegeenheten som ledes av avdelingsoverlegen
 •  Det legges vekt på kunnskapsbasert praksis og det oppfordres til forskning. Flere av klinikkens leger og psykologer har PhD eller er i PhD-løp, og klinikken har egen forskning og fagutviklingsenhet. Klinikken har et godt utviklet kvalitetssystem. For legene betyr dette at rutiner og prosedyrer er på plass, noe som frigir tid til å konsentrere seg om det kliniske arbeidet og fagutvikling
 •  Samhandlingen internt og eksternt fungerer godt, noe som blant annet vises ved at vi ikke har overbelegg ved vår akuttpost og korte ventetider for oppstart i poliklinisk behandling.
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster
 • Mulighet til å utøve forskning med 100% spesialist- eller legelønn
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring

  Namsos er en perle for alle som liker friluft, fiske og vakker natur, og her er noe av det du kan oppleve i Namsos:
 • Kilometervis med opplyste skiløyper kun minutter unna utgangsdøra
 • Nord-Europas største svømmeanlegg i en grotte, med Norges nordligste 50m svømmebasseng
 • To golfbaner
 • Nord-Trøndelags største skisenter er kun en kort times biltur unna
 • Namsen, en av Norges beste lakseelver
 • Skjærgården i Namsos og to sjarmerende småbåthavner
 • Sykehuset Namsos ønsker å bistå med en eventuell flytteprosess, slik at overgangen blir så enkel som mulig, både for deg og en eventuell familie. Dersom du har barn er det god tilgang på barnehageplasser, og skoletilbudet holder et godt faglig nivå.

  Håper å høre fra deg!
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktpersoner
Navn: Sara Germans Selvik
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 90235965
Navn: Camilla Monslaup Fossland
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 74215786
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for psykisk helsevern og rus, Sykehuset Namsos
Havikvegen 8
7800 Namsos