Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vill du också jobba på Sveriges mest attraktiva myndighet?
Välkommen med din ansökan!


Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare av en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV) är en av universitetets största institutioner med verksamhet framför allt inom den medicinska fakulteten.

Vår målsättning är att bedriva utbildning och forskning inom medicin och biomedicin, med hög internationell kvalitet. Vid BKV finner du ledande forskning med både spets och bredd inom ett stort spektrum av modern biomedicin.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/bkv

LINKÖPINGS UNIVERSITET
ledigförklarar en anställning som

Professor i pediatrik

med placering vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
förenad med anställning som överläkare/specialistläkare vid Region Östergötland

Ämnesområde
Pediatrik

Beskrivning av ämnesområdet
Pediatrik är det akademiska området relaterat till studier om utveckling och sjukdomar hos barn och ungdomar.

Arbetsuppgifter
I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som professor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå. Vid medicinska fakulteten tillämpas studentaktiva undervisningsformer.

Anställningen är placerad på Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV), avdelningen för barns och kvinnors hälsa (BKH), samt förenad med anställning vid H.K.H Kronprinsessan Victorias Barn- och Ungdomssjukhus, Linköping, Region Östergötland för att bedriva klinisk forskning inom en pediatrisk subspecialitet. Erfarenhet av patientnära forskning med potential att stärka kvaliteten i kliniken är meriterande. Detta speciellt inom pediatriska subspecialiteter där vi har ett regionalt kliniskt åtagande eller pågående forskning, så som onkologi, neurogen uro- tarmstörning, endokrinologi och diabetes, neurologi, immunbrist eller postinfektiösa tillstånd, som postcovid.

Innehavaren av anställningen förväntas ha en ledande nationell ställning inom sitt forskningsområde och internationella samarbeten är meriterande. Innehavaren ska bidra till ledarskapet och ska utveckla den barnmedicinska forskningen och den kliniska kvaliteten vid Linköpings universitet och i Sydöstra Sjukvårdsregionen inom sin sitt forskningsområde/subspecialitet. Vi söker därför en forskare med en forskargrupp som långsiktigt kan stärkas och utvecklas i Linköping. Den pediatriska forskningen vid Linköpings universitet och barnkliniken tillförs sedan några år stora resurser och akademiska tjänster genom en extern donation från Joanna Cocozzas stiftelse. Därmed kan vi erbjuda goda anslagsmöjligheter för den sökande och dennes forskargrupp.

Undervisningen utgör en viktig del av uppdraget och kommer att ske på svenska och engelska. Undervisningsuppdraget omfattar såväl grundutbildning på läkarutbildningen som forskarutbildning. Grundutbildningsuppdragen omfattar planeringsarbete, till exempel i temagrupper, och genomförande av undervisningsuppdrag inom allmän pediatrik och inom sökandes subspecialitet samt handledning av självständiga arbeten. Läkarutbildningen är central för medicinska fakulteten vid LiU och undervisning på grundnivå har hög status och anseende båda bland lärare, studenter och arbetsgivare.

Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning som professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

För denna anställning kommer lika vikt fästas vid den vetenskapliga skickligheten och den pedagogiska och i tredje hand den administrativa skickligheten.

Vetenskaplig skicklighet visas genom egen forskning som resulterat i vetenskaplig publicering, genom planering och ledning av forskning och forskarutbildning samt genom förmåga att erhålla forskningsanslag. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver visas genom förmåga att i forskning uppnå resultat genom samverkan med andra forskare samt genom förmåga att informera om forskning.
Därutöver visas vetenskaplig skicklighet genom att som huvudhandledare för doktorand ha ansvarat för samtliga steg i processen från initial antagning till doktorsexamen och som huvudsökande i bred nationell eller internationell konkurrens sökt och erhållit externa forskningsmedel.
Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen.

Administrativ skicklighet och ledarskap ska ha visats genom förmåga att planera, organisera och utveckla verksamhet och personal.

Den sökande ska uppvisa förmåga att undervisa på både svenska och engelska.

Tillsättningsförfarande
Anställningen tillsätts av rektor efter förslag från Medicinska fakultetens anställningsnämnd. En avsiktsförklaring kommer att infordras från de sökande som i första hand bedöms komma ifråga för anställningen.

Tillträde
Enligt överenskommelse.

Lön
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökningsförfarande
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din kompletta ansökan, inklusive de maximalt tio publikationer du vill åberopa, ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 14 november 2022. Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Publikationer, pdf- eller word-format är tillåtet, bifogas i ansökningsformuläret. Vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vänligen notera att tryckta publikationer inte skickas tillbaka, då handlingar som inkommer till Linköpings universitet bevaras eller gallras enligt gällande gallringsregler.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Professor
Arbeidsgiver
Linköpings Universitet
Kontaktpersoner
Navn: Peter Bang
Tittel: Professor, avdelningschef
E-post: peter.bang@liu.se
Navn: Catrin Furuhjelm
Tittel: Verksamhetschef, Region Östergötland
E-post: catrin.furuhjelm@regionostergotland.se
Navn: Anette Wiklund
Tittel: HR-partner
Telefon: +46 13 28 68 41
E-post: anette.wiklund@liu.se
Navn: Nico Rönnberg
Tittel: Sekreterare i anställningsnämnden
Telefon: +46 13 28 22 41
E-post: nico.ronnberg@liu.se
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV)
582 25 LINKÖPING
sweden