Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Søndre Oslo DPS er ett av to distriktspsykiatriske sentre ved Oslo universitetssykehus HF ved Klinikk psykisk helse og avhengighet. Vi tilbyr spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern for bydelene Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand med tilsammen over 140 000 innbyggere. Avdelingen har tverrfaglig sammensatt fagmiljø og ca. 140 faste stillinger. DPSet har følgende seksjoner: Døgnseksjon, seksjon for rus og psykose og allmenpsykiatrisk seksjon. Allmenpsykiatrisk seksjon har noen spesialfunksjoner slik som DBT-behandling, 4-dagers behandling for angstlidelser B4DT og satsing på traumebehandling med innføring av behandlingsmetodene EMDR og CT-PTSD. Avdelingen har fordypningsområde i transkulturell psykiatri for LIS-leger. Søndre Oslo DPS er samlokalisert med Barne- og ungdomspsykiatri og Ruspoliklinikk i moderne lokaler på Mortensrud. Allmenpsykiatrisk seksjon består av tre allmenpsykiatriske poliklinikker (Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand), Gruppepoliklinikken og Ambulant akuttenhet.
 
Det er ledig stilling for overlege, spesialist i psykiatri, med tiltredelse etter avtale. Vi ønsker oss en overlege som vil være med å prege fremtidens DPS-tilbud i storbyen. Overlegestillingen er tilknyttet Allmenpsykiatrisk poliklinikk Østensjø. Poliklinikken har følgende faglige sammensetning: 3 psykiatere, 2 LIS, 2 psykologspesialister, 1 psykolog, 1 psykiatrisk sykepleier og 1 klinisk sosionom. Virksomheten drives med utgangspunkt i tverrfaglig sammensatte team. Vi mottar i hovedsak pasienter til utredning og behandling fra 18 til 65 år med et bredt spekter av problemstillinger. De fleste henvisninger kommer fra fastlege. Vi benytter DIPS journalsystem.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, vurdering og behandling av ulike psykiske lidelser med hovedvekt på korttidstreapi og kunnskapsbaserte behandlingsmetoder
 • Samarbeid med 1. linjetjenesten
 • Arbeid i tverrfaglig team
 • Veiledning og undervisning
 • Vurdering av henvisninger
 • Noe TPH-ansvar og andre spesialistoppgaver 
 • Mulighet for deltagelse i 14-delt hjemmevaktordning

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og spesialistgodkjenning psykiatri
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Relevant klinisk erfaring innen psykisk helsevern  
 • Kunnskap om EPJ og andre fagsystemer
 • Erfaring med korttidsterapi 

Personlige egenskaper

 • Selvstendig
 • Ansvarsbevisst
 • Fleksibel
 • Evnen til å arbeide målrettet med arbeidsoppgaver
 • Må trives i et aktivt og travelt miljø

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

  Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
  Stillingskategori
  Overlege/spesialist
  Arbeidsgiver
  Oslo universitetssykehus HF
  Kontaktperson
  Navn: Yngvil Nordenson
  Tittel: Enhetsleder
  Telefon: 22765600
  Arbeidssted
  Allmenpsykiatrisk seksjon, Poliklinikk Østensjø, Oslo universitetssykehus HF
  Helga Vaneks Vei 6
  1281 Oslo