Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

I Bydel Søndre Nordstrand er det ledig fastlegehjemmel ved Bjørndal legesenter da hjemmelsinnehaver går av med pensjon. Senteret er en hyggelig, veletablert og veldrevet 3-legepraksis beliggende i 1.etasje i praktiske lokaler på Bjørndal.

Bjørndal er et geografisk avgrenset område hvor det bor ca 9000 innbyggere, ca 4000 av disse har fastlege ved Bjørndal legesenter. Umiddelbar nærhet til apotek og butikk.

Legesenteret benytter CGM journalsystem, og består av 3 selvstendig næringsdrivende leger i kontorfellesskap, samt 2 erfarne hjelpepersonell. Senteret er godt utstyrt med store, gode legekontorer, laboratorium, sår/skiftestue med elektronisk EKG og Spirometer. Elektronisk kommunikasjon via Helsenorge. Den aktuelle fastlegehjemmelen har en pasientliste på 1050.  Ønsket overtakelse 01.07.23.

Arbeidsoppgaver
 • Generelle allmennmedisinske oppgaver i uselektert fastlegepraksis
 • Legevakt tilknyttet fastlegehjemmelen
 • Offentlige allmennmedisinske legeoppgaver ved helsestasjon, skolehelsetjeneste eller legearbeid for prioriterte pasientgrupper kan pålegges i henhold til avtaleverket
Kvalifikasjoner
 • Legeutdanning med norsk autorisasjon
 • Spesialist, evt. under spesialisering, i allmennmedisin
 • Klinisk erfaring vil bli vektlagt
 • Erfaring med å drive allmennpraksis er ønskelig
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Det stilles krav om politiattest i tråd med bestemmelser i Helsepersonelloven
Personlige egenskaper
 • God klinisk vurderingsevne
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evne og vilje til samarbeid, både internt med kollegaer/hjelpepersonell og ovenfor bydel og andre samarbeidsaktører
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Bydelen har en variert befolkningsgruppe, og vi ønsker en lege som er interessert i å drive bred uselektert allmennmedisin overfor en sammensatt befolkning
Vi tilbyr
 • Tilsetting skjer på vilkår som fremgår av gjeldende lover, regler og tariffavtaler
 • Betingelser for overtakelse av praksis avtales med nåværende hjemmelsinnehaver
Bydelen har ca. 38.000 innbyggere, ligger syd i Oslo og grenser til marka i øst og sjøen i vest. Det er kommunikasjonsmuligheter med tog, t-bane og buss til sentrum. Vi er ca. 1200 ansatte og har fokus på at tjenestene vi leverer til bydelens innbyggere skal være preget av kvalitet, kompetanse og medvirkning. Bydelens visjon er «Sammen er vi best!».
 
Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.
 
Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Søndre Nordstrand
Kontaktpersoner
Navn: Sissel Klingenberg
Tittel: Fastlege/hjemmelsinnhaver
Telefon: 92440182
Navn: Anne Stine Garnes
Tittel: Bydelsoverlege
Telefon: 21802180 / 41907703
Arbeidssted
Bjørndal legesenter
Granbergstubben 196
1275 OSLO