Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Prisme AS søker en Medisinsk rådgiver. Ansvarsområder vil være å bidra til å utvikle løsningen, samt være et bindeledd mot brukergruppen i markedet, og vil ha en vesentlig rolle i markedsføring av selskap og produkt. 
Medisinsk rådgiver i Prisme AS vil inngå i nettverket av medisinsk ansatte i Kernel og kunne støtte seg på og bidra til den medisinskfaglige utviklingen i konsernet. 

Ansvarsområder til Medisinsk rådgiver
  • Medisinskfaglig støtte til produktutviklingsteamene
  • Bindeledd mot referansegruppe og markedet ellers for innhenting av innsikt
  • Showcase og vise frem løsninger

Egenskaper / motivasjon
  • Må være eller ha erfaring som fastlege
  • Gjerne erfaring fra andre roller innen allmennmedisin
    (legevaktslege, helsestasjonslege, sykehjemslege, fengselslege, etc)
  • Interesse for teknologi og ønske om å jobbe med e-helse og digitale løsninger
  • Evne til innovativ tankegang og løse ting på nye og bedre måter
  • Gjerne erfaring fra annet utenomfaglig arbeid, f.eks. prosjektarbeid, politikk, fagforening e.l.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Rådgiver
Arbeidsgiver
Prisme AS
Kontaktperson
Navn: Lars-Harald Green
Tittel: Daglig Leder
Telefon: +4792113400
E-post: lhg@prisme.as
Hjemmeside
Arbeidssted
Tønsberg
Fayes gate 2
3110 TØNSBERG