Er du en lege som ønske å være en del av et tverrfaglig og kompetent lag, og er opptatt av å se helheten i den enkelte pasients behov? Da er du en lege for oss!
Vi tilbyr et fulltids overlegevikariat med oppstart snarest.
Varighet av vikariatet er 1 år, med mulighet for forlengelse.

Hos oss vil du arbeide med pasienter i Norges største Kommunal Akutt Døgnenhet (KAD) Aker.
KAD Aker har 72 pasientsenger.
Legetjenesten ved KAD består av 20 årsverk og vi har flere spesialister i allmennmedisin. KAD er godkjent for inntil 2 år allmennmedisinsk tjeneste i spesialiseringsløpet i allmennmedisin, og er også godkjent for institusjonstjeneste. Overleger på KAD deltar i avdelingens kontinuerlige forbedringsarbeid, intern undervisning i legetjenesten, og individuell veiledning av våre ALIS leger. 

Innleggelse på KAD skjer via akuttmottak, obs-posten, legevaktslege, poliklinikker, spesialisthelsetjenesten og fastleger. Vår oppgave er å avlaste sykehusene, samt bidra til at Oslos befolkning skal kunne bo hjemme lengst mulig. Det betyr at KAD er et alternativ til sykehusinnleggelse for pasienter med akutt oppstått sykdom, avklart diagnose eller forverring av tidligere kjent kronisk lidelse, og som ikke trenger utredning i sykehus. I tillegg samarbeider vi tett med Oslos bydeler og fastleger, for å sikre gode pasientforløp. KAD er et tidsbegrenset tilbud, noe som skaper høyt tempo og rask utskiftning av pasienter. På denne måten vil KAD hele tiden ha nye problemstillinger du kan møte på å lære av. 

KAD er en del av Aker Helsearena som har som formål å skape synergier og utvikling på tvers av tjenester og nivåer. Avdelingen er lokalisert på Aker sykehus og samarbeider med OUS om lab- og røntgentjenester som muliggjør rask utredning for pasientene. Vi tilstreber et godt samarbeid med fastleger, spesialisthelsetjenesten og andre aktører. 

KAD er en del av Helseetaten i Oslo kommune, og vår felles visjon er: "sammen for bedre Oslohelse". KAD skal bidra til bedre helse og økt livskvalitet for innbyggerne, blant annet ved fokus på kontinuerlig forbedring av pasientbehandling og samhandling. Det pågår flere interne kvalitetsforbedringsprosjekter i avdelingen.

Vi er fremoverlente på digitalisering og har digitale risikotavler, mobile tavler og digitale kompetanseplaner.

Arbeidstid: 35,5 t/u i døgnturnus med arbeid hver 4. helg
Politiattest må fremlegges før ansettelse.

Arbeidsoppgaver
Klinisk pasientrettet arbeid
Kvalitetsarbeid, veiledning og undervisning av helsepersonell

Kvalifikasjoner
Spesialist i allmennmedisin
Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
Erfaring fra KAD, andre relevante kliniske avdelinger vektlegges
Veiledningserfaring vektlegges

Personlige egenskaper
Personlig egnethet vektlegges
Initiativrik, selvstendig, arbeidsom og punktlig. Gode evner til relasjonsbygging og samhandling. Bidra til videreutvikling av et godt tverrfaglig arbeidsmiljø. Være et godt forbildet. interesse for tjenesteutvikling og innovasjon i helsetjenesten. 

Vi tilbyr
Varierte kliniske arbeidsoppgaver i Oslos akutte førstelinjetjeneste
Kompetent, tverrfaglig og engasjert arbeidsmiljø
Fast lønn etter avtale
Gode pensjons- og lånevilkår gjennom Oslo Pensjonsforsikring
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Helseetaten
Kontaktpersoner
Navn: Kristin Mæland Mellingen
Tittel: assisterende seksjonsoverlege
Telefon: 4769 7566
E-post: kristin.mellingen@hel.oslo.kommune.no
Navn: Annette Berg
Tittel: Avd. sykepleier
Telefon: 47697566
E-post: annette.berg@hel.oslo.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
KAD Aker
0586 OSLO
Søk på stillingen