Kort om arbeidsgiver

Senter for psykisk helse og rusbehandling Sør-Troms (SPHR ST) søker etter overlege med arbeidssted FACT-team Sør Troms. Dersom du er LIS og nærmer deg fullført spesialitet kan du også søke på denne stillingen. 

FACT-team Sør Troms er et samarbeid med Harstad kommune, Kvæfjord kommune og Senter for psykisk helse og rusbehandling Sør Troms. Teamet skal tilby tverrfaglige og sammensatte tjenester som går på tvers av de ordinære tjenestetilbudene. Prosjektets ble midlertidig stanset i august 2022 pga. vi manglet overlege. Vi har nå som mål å etablere FACT-teamet som et fast tjenestetilbud i vår region. 

FACT- team står for "Flexible assertive community treatment". Arbeidsformen kjennetegnes av utstrakt oppsøkende virksomhet i et tverrfaglig behandlingsteam. Teamet gir oppfølging og behandling til mennesker med alvorlig psykisk lidelse og rusavhengighet. Anbefalte faggrupper er legespesialist (psykiatri eller rus- og avhengighetsmedisin), psykolog/psykologspesialist, sykepleier med videreutdanning i psykisk helse/rus, sosialfaglig kompetanse, kontorfaglig. Sammensetningen i teamet vil være slik at man fyller rollene som rus-, arbeids- og brukerspesialister, i tillegg til det psykolog- og medisinskfaglige.

SPHR ST består i tillegg av voksenpsykiatrisk poliklinikk (VOP), ambulant akutteam og en døgnenhet. Vi er samlokaliserte og dette bidrar til et nært samarbeid mellom enhetene. Vi er også en del av lokalsykehuset i Harstad og vi har derfor god tilgang på et stort fagmiljø. Senteret har høyt fokus på faglig utvikling og vi legger til rette for ytterligere kompetanseheving om ønskelig. Fra høsten -22 skal vi i samarbeid med Fagutviklingsenheten starte et større forskningsprosjekt i poliklinikken. 

SPHR ST er ett av tre senter som utgjør Avdeling sør i Psykisk helse- og rusklinikken i Universitetssykehuset Nord Norge (UNN). De to andre sentrene ligger i Ofoten og i Midt-Troms. Midt-Troms er i ferd med å etablere et FACT-team i disse dager.

Stilling som overlege i poliklinikk og i døgnenheten lyses nå ut separat og her vil det åpne seg en mulighet for en kombinasjonsstilling om ønskelig.

Harstad er byen i Sør-Troms som er kjent for sitt rike kulturliv, gode restauranter, et sterkt idrettsmiljø og muligheter for friluftsliv. Byen ved Vågsfjorden har også lange tradisjoner for å arrangere havfiskekonkurranser. Harstad har også et aktivt turlag, og turistforeningen har flere flotte hytter i området. Kajakkinteresserte vil finne en fantastisk skjærgård og et aktivt padlemiljø. Sykkelmiljøet i Harstad er stort og vokser stadig. Er du glad i å gå på ski så har vi flotte skiløyper og alpinbakke i umiddelbar nærhet til byen. I byen ligger også Universitet i Nord Norge campus Harstad.

Besøk gjerne denne nettsiden for  mer informasjon om Harstad: VisitHarstad

Det er gode kommunikasjonsmuligheter både til Tromsø og Midt-Troms med flere daglige hurtigbåtavganger. Det er ca. 40 km å kjøre til Harstad/Narvik flyplass, med flere daglige flyvninger til Oslo, Tromsø, Bodø, Bergen og Trondheim og Ørlandet.  

Arbeidsoppgaver

 • I samarbeid med dyktige fagpersoner bidra til å bygge opp igjen FACT-Sør Troms
 • Utredning og behandling av pasienter med psykiske lidelser og rusproblematikk i tråd med beskrivelser i nasjonale pasientforløp og etter FACT-modellen
 • Bidra inn i faglig utviklings- og endringsarbeid
 • Somatiske undersøkelser og medisinering
 • Overlege/legeoppgaver på tvers av enheter 
 • Vakttjeneste med 8-delt vakt i devavi (desentralisert vaktsamarbeid ved bruk av videokonferanse/telefon). Egen avlønning og kompenasjonsfri. (Rapport fra evalueringen av endringen av akuttjenesten for opptaksområdet til Avdeling Sør, Psykisk- helse og rusklinikken, UNN HF 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som overlege i psykiatri, eventuelt som lege med norsk lisens
 • Søkere må beherske norsk språk muntlig og skriftlig for forsvarlig yrkesutøvelse

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner/skriftlige framstillingsevner
 • Medisinskfaglig reflektert/gode fagkunnskaper
 • Gode samarbeidsevner og samtidig evne til å arbeide selvstendig
 • Høy arbeidskapasitet
 • Endringsvillig og fleksibel
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • En utfordrende jobb i et positivt og aktivt fagmiljø
 • Teamarbeid i tverrfaglig arbeidsmiljø som strekker seg på tvers av enheter i UNN og kommunene
 • Samarbeid med øvrig fagmiljø internt og eksternt
 • Faglig og personlig utviklingsmuligheter
 • Rekrutteringstillegg for spesialister og LIS3
 • Stillingen har et rekrutteringstillegg  for overleger på kr. 102 000 på årsbasis ved tiltredelse. Som stabiliseringstiltak økes tillegget til kr. 204 000 etter 2 år.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Dette innebærer blant annet studiepermisjon for spesialister etter 5 års tjenestetid i UNN

Utdanningsretning

 • Psykologi

Utdanningsnivå

 • Cand psychol

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktpersoner
Navn: Audun Eskeland
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 99578288
E-post: audun.eskeland@unn.no
Navn: Hilde Danielsen
Tittel: enhetsleder
Telefon: 41425695
E-post: hilde.danielsen@unn.no
Navn: Unn Karin Dahle
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 97090003
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Sykehusstien 8
9406 Harstad
Søk på stillingen