Kort om arbeidsgiver

Senter for psykisk helse og rusbehandling Sør-Troms (SPHR ST) søker etter overlege med arbeidssted poliklinikk. Dersom du er LIS og nærmer deg fullført spesialitet kan du også søke på denne stillingen. 

Senteret består av voksenpsykiatrisk poliklinikk (VOP), ambulant akutt- team og en døgnenhet. Vi er samlokaliserte, og dette bidrar til et nært samarbeid mellom enhetene. Vi er også en del av lokalsykehuset i Harstad og vi har derfor god tilgang på et stort fagmiljø. 

SPHR ST er ett av tre senter som utgjør Avdeling sør i Psykisk helse- og rusklinikken i Universitetssykehuset Nord Norge (UNN). De to andre sentrene ligger i Ofoten og i Midt-Troms.

Vi er for tiden i en prosess med reetablering av et FACT-team i samarbeid med to av våre kommuner. Stilling som overlege i FACT lyses ut separat og her vil det åpne seg en mulighet for en kombinasjonsstilling.

Poliklinikken består også av et tverrfaglig sammensatt personale. Vi har de siste årene utvidet gruppetilbudene våre og er stolte over å ha mange engasjerte og flinke medarbeidere som er med i utviklingen av et godt fagmiljø. Det er aktuelt for stillingen å være med og videreutvikle gruppetilbudene og evt. etablere nye behandlingsgrupper. Poliklinikken har i tillegg til allmenn psykiatriske team, et alderspsykiatrisk team, rusteam, legeteam og nevropsykologisk team. Som overlege/lege på SPHR Sør Troms vil du få muligheten til å være med å utvikle senterets faglige profil i tiden som kommer. Senteret har høyt fokus på faglig utvikling og vi legger til rette for ytterligere kompetanseheving om ønskelig. 

Fra høsten -22 skal vi i samarbeid med klinikkens Fagutviklingsenhet starte et større forskningsprosjekt i poliklinikken. 

Harstad er byen i Sør-Troms som er kjent for sitt rike kulturliv, gode restauranter, et sterkt idrettsmiljø og muligheter for friluftsliv. Byen ved Vågsfjorden har også lange tradisjoner for å arrangere havfiskekonkurranser. Harstad har også et aktivt turlag og turistforeningen har flere flotte hytter i området. Kajakkinteresserte vil finne en fantastisk skjærgård og et aktivt padlemiljø. Sykkelmiljøet i Harstad er stort og vokser stadig. Er du glad i å gå på ski så har vi flotte skiløyper og alpinbakke i umiddelbar nærhet til byen. I byen ligger også Universitet i Nord Norge campus Harstad.

Besøk gjerne denne nettsiden for mer om Harstad: VisitHarstad

Det er gode kommunikasjonsmuligheter både til Tromsø og Midt-Troms med flere daglige hurtigbåtavganger. Det er ca. 40 km å kjøre til Harstad/Narvik flyplass, med flere daglige flyvninger til Oslo, Tromsø, Bodø, Bergen og Trondheim og Ørlandet.  

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av polikliniske pasienter med psykiske lidelser og rusproblematikk i tråd med beskrivelser i pakkeforløp 
 • Bidra inn i faglig utviklings- og endringsarbeid
 • Somatiske undersøkelser og medisinering
 • Bistå inn i oppfølging av særlig prioriterte grupper
 • Overlege/legeoppgaver på tvers av enheter på senteret
 • Gi veiledning til LIS
 • Vakttjeneste med 8-delt vakt i devavi (desentralisert vaktsamarbeid ved bruk av videokonferanse/telefon). Egen avlønning og kompenasjonsfri

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som overlege i psykiatri, eventuelt som lege med norsk lisens
 • Søkere må beherske norsk språk muntlig og skriftlig for forsvarlig yrkesutøvelse

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner/skriftlige framstillingsevner
 • Medisinskfaglig reflektert/gode fagkunnskaper
 • Gode samarbeidsevner og samtidig evne til å arbeide selvstendig
 • Bidra til fagutvikling på senteret
 • Endringsvillig og fleksibel
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • En utfordrende jobb i et positivt og aktivt fagmiljø
 • Godt arbeidsmiljø
 • Teamarbeid i tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Samarbeid med øvrig fagmiljø internt og eksternt
 • Faglig og personlig utviklingsmuligheter
 • Rekrutteringstillegg for spesialister og LIS3
 • Stillingen har et rekrutteringstillegg  for overleger på kr. 102 000 på årsbasis ved tiltredelse. Som stabiliseringstiltak økes tillegget til kr. 204.000 etter 2 år.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Dette innebærer blant annet studiepermisjon for spesialister etter 5 års tjenestetid i UNN

Utdanningsretning

 • Psykologi

Utdanningsnivå

 • Cand psychol

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktpersoner
Navn: Hilde Danielsen
Tittel: enhetsleder
Telefon: 41425695
E-post: hilde.danielsen@unn.no
Navn: Audun Eskeland
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 99578288
E-post: audun.eskeland@unn.no
Navn: Unn Karin Dahle
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 97090003
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Sykehusstien 8
9406 Harstad
Søk på stillingen