Kort om arbeidsgiver
Vil du jobbe med spesialisering for leger i samfunns- og allmennmedisin?

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid i Trondheim kommune søker spesialist i allmennmedisin og/eller samfunnsmedisin til fastlønnet 100 prosent stilling. 

Helsedirektoratet har opprettet seks regionale ALIS-kontor siden 2020. ALIS Midt bistår kommunene i Møre og Romsdal og Trøndelag og er lokalisert ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid i Statens hus i Trondheim.

ALIS-kontorene har i følge mandatet fra Helsedirektoratet overordnet mål å bistå kommunene ved å bidra til rekruttering og tilrettelegging for spesialisering i allmennmedisin og samfunnsmedisin. ALIS-kontorene rådgir kommunene i planlegging, etablering og oppfølging av utdanningen. 

ALIS Midt  består i dag av to spesialister i allmennmedisin i deltidsstillinger i 20 - 70 prosent, to rådgivere i hel stilling og en jurist i 25 prosent stilling. Vi ønsker å utvide staben med spesialist i allmennmedisin og/eller samfunnsmedisin, fortrinnsvis hel stilling, men deltidsstilling kan vurderes. Lege i spesialisering kan også vurderes til stillingen. 

Vennligst oppgi HPR-nummer og minimum tre referansepersoner ved søknad på stillingen. 

Arbeidsoppgaver
 • Bistå kommunene med ny spesialistforskrift for å sikre helhetlig utdanningsløp i samfunnsmedisin og allmennmedisin
 • Samarbeid med Helsedirektoratet, kommuner, Statsforvaltere, Regionalt utdanningssenter (RegUT), Legeforeningen og andre samarbeidspartnere
 • Samarbeide nasjonalt med andre regionale ALIS kontor, for å sikre nasjonal lik utdanning på tvers av regioner
 • Kartlegging av og bistand til kommuner med rekrutteringsutfordringer
 • Bistå kommunene i arbeid med ALIS-avtaler, tilskuddsordninger og bidra til å skaffe/utdanne kvalifiserte individuelle veiledere
 • Arrangere kurs og seminarer regionalt og nasjonalt
 • En del reisevirksomhet må påregnes
Kvalifikasjoner
 • Spesialist innen allmennmedisin og/eller samfunnsmedisin
 • Lege i spesialisering kan også vurderes til stillingen
 • Interesse for eller erfaring fra spesialistutdanning i kommunen
 • Gjerne erfaring som veileder
Personlige egenskaper
 • Faglig engasjert
 • Initiativrik
 • Interesse for supervisjon og veiledning
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner
 • Arbeider godt både selvstendig og må ha et ønske om å jobbe i team
 • Evne til å be om råd når det er nødvendig
 • Stor grad av fleksibilitet
 • Personlig egnethet til oppgaven vil bli tillagt stor vekt
Vi tilbyr
 • En spennende stilling der du kan være med å utvikle fremtidens spesialisering i allmennmedisin og samfunnsmedisin og utvikle fremtidens legetjeneste
 • Stillingen vil telle i spesialisering i samfunnsmedisin etter ny og gammel ordning
 • Du kommer til et godt etablert arbeidsmiljø lokalt og nasjonalt
 • Mulighet for ti dager med kurs/kompetanseheving per år i 100 prosent stilling
 • Arbeidstid 08:00 - 15:30 mandag til fredag, noe fleksibilitet og reisevirksomhet må påregnes
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Trondheim kommune
Kontaktpersoner
Navn: Nina Reimers
Tittel: Overlege / faglig leder ALIS Midt
Telefon: 45218070
Navn: Jarl Kristian Røbech
Tittel: Avdelingsleder legetjenesten
Telefon: 95209113
Arbeidssted
Prinsens gt. 1A
7013 TRONDHEIM
Søk på stillingen