Kort om arbeidsgiver

Det lyses ut 4 faste 100 % stilling for LIS 3 (lege i spesialisering) ved St. Olavs hospital- Avd. for barne- og ungdomspsykiatri. 3 Stillinger med arbeidssted i Trondheim, 1 stilling med arbeidsted på Orkanger. Angi i din søknad dersom du hovedsakelig søker stilling i Trondheim , på Orkanger eller begge steder.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling er en del av universitetssykehuset St. Olavs hospital HF, og har ansvar for barne- og ungdomspsykiatriske tjenester i Trøndelag. Avdelingen er godkjent utdanningsinstitusjon i spesialiteten barne- og ungdomspsykiatri. Avdelingen består av 5 poliklinikker som til sammen dekker opptaksområdet for St. Olavs hospital HF, en enhet ved Barne- og ungdomspoliklinikken, og  2 døgnenheter og en poliklinikk på Lian som jobber opp mot døgnenhetene og ivaretar Ø-hjelpsfunksjoner. Avdelingen har også sin egen Enhet for fagutvikling og et lærings- og mestringssenter.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av barn og unge med psykiske vansker/lidelser, i samarbeid med deres familier og i hht gjeldende lover og retningslinjer.
 • Delta i internt tverrfaglig samarbeid, og i samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste og med kommunalt hjelpeapparat.
 • Delta i klinikkens vaktsystem.
 • Holde seg oppdatert innen eget fagområde, motta veiledning og delta aktivt i aktuelle undervisningsprogram.

Kvalifikasjoner

 • Lisens til å praktisere som lege i Norge  og gjennomført LIS1.
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig.
 • Ønskelig med erfaring fra barne- og ungdomspsykiatri, voksenpsykiatri eller barneklinikken

Personlige egenskaper

 • Interesse for fagfeltet og for arbeid med barn, unge og familier.
 • God evne til kommunikasjon.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Evne til å skape trivsel i en hektisk og travel jobbhverdag.
 • Fleksibilitet i forhold til faglige oppgaver.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Det må fremlegges politiattest ved ansettelse.

Vi tilbyr

 • Et meget godt og inkluderende arbeidsmiljø preget av samarbeid og respekt.
 • Høyt faglig nivå.
 • Introduksjon i faget ved oppstart, se også offentlig utdanningsplan som beskriver hele spesialistløpet https://stolav.no/fag-og-forskning/utdanning-og-kompetanseutvikling/leger-i-spesialisering-lis/lege-i-spesialisering-lis-i-spesialiteten-barne-og-ungdomspsykiatri
 • Gode muligheter for faglig utvikling med:
  4 timer fordypning i uken
  Ukentlige legemøter med internundervisning sammen med LIS og overleger
  Faste regionale samlinger med andre LiS i Midt-Norge
  Spennende arbeidsoppgaver, både legespesifikke, men også egne terapier mm. Meget varierte arbeidsoppgaver og problemstillinger
  Tverrfaglig jobbing med psykologer, familieterapeuter/sosionomer og pedagoger
 • LIS får ofte spesialisering innen tilnærmet normert tid.
 • Spesialiseringen er variert da man både skal jobbe i poliklinikk, sengepost (Akuttenheten eller Utredning- og behandlingsenhet), somatisk barneavdeling og VOP. 
 • 2 timer veiledning med overlege i uken (både klinisk veiledning og terapiveiledning).
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift.
 • Vi oppfordrer søkere fra hele landet til å søke, 1. gangsintervju kan gjennomføres digitalt for aktuelle kandidater som ikke bor i vårt område.
 • Les mer om oss her: www.stolav.no/bup.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Kari Skulstad Gårdvik
Tittel: Avd. sjef/ Overlege
Telefon: 94138320
E-post: kari.skulstad.gårdvik@stolav.no
Navn: Ingrid Skjetne
Tittel: Personalrådgiver
Telefon: 72822735
E-post: ingrid.skjetne@stolav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avd. Barne- og ungdomspsykiatri, Klinikk psykisk Helsevern
Klostergata 46
7030 Trondheim
Søk på stillingen