Kort om arbeidsgiver

Akershus universitetssykehus lokasjon Kongsvinger har lokalsykehusfunksjon for ca. 120 000 innbyggere.

Medisinsk avdeling er i en tilpasningfase hvor vi bygger opp vår kapasitet for å kunne håndtere økt tilførsel av øyeblikkelig hjelp pasienter fra Øvre Romerike. Vi skal undersøke, utrede og behandle flere pasienter og har derfor behov for flere dyktige medarbeidere.

Indremedisinsk fagområde betjener to sengeposter og totalt 50 senger, inkludert senger til akutt slagbehandling. Det er ingen formell seksjonering i avdelingen, men sengetun der man forsøker å samle pasienter innenfor samme fagområde (hjerte, lunge, slag, generell indremedisin, endokrinologi, hematologi/infeksjon). I disse 50 sengene inngår også 4 overvåkningsplasser på intensivavdelingen.

Medisinsk avdeling har for tiden spesialister i gastroenterologi, endokrinologi, kardiologi, nefrologi, samt spesialister i indremedisin med kompetanse innenfor hematologi og lungesykdommer.

Medisinsk avdeling Kongsvinger har ledig for Leger i spesialisering 2 :

 • Faste stillinger
 • Vikariater, på 6 og 12 måneder, med svært gode muligheter for forlengelser og fast stilling

Ved vår avdeling vil du som LIS 2 få bred erfaring med en rekke indremedisinske problemstillinger i tillegg til akutt slagbehandling. Gjennom vakter, postarbeid og poliklinikk kan de fleste læringsmål innen generell indremedisin oppnås over en 2-3 årsperiode, her på Ahus Kongsvinger, mens resten av læringsmålene for fullstendig LIS2/LIS3-løp vil skje i videre tjeneste på Ahus Nordbyhagen. For tiden er det to ulike utdanningsløp, der man enten gjennomfører 3 år på Kongsvinger før sideutdanning/LIS3 løp på Nordbyhagen, eller 2 år på Kongsvinger med påfølgende 1 år på Nordbyhagen (6 måneder hjerte og 6 måneder lunge) og deretter tilbake som LIS på Kongsvinger. Det er for øyeblikket 15-delt vaktturnus, sekundærvakt bak LIS1 både dag og natt, med overlege i hjemmevakt på natt. Det jobbes aktivt med å styrke tilstedeværelsen av LIS2 på vakt. Det er gode muligheter for LIS2 for opplæring i prosedyrer som bl.a. grunnleggende ekko cor, pleuradrenasje, benmargsaspirasjon m.m.

Nødvendig opplæring i avdelingens rutiner vil bli gitt. 

Kongsvinger by (ca. 17 000 innbyggere) ligger idyllisk til ved Glomma med nærhet til flott turterreng så vel sommer som vinter. Innad i byen er det korte avstander mellom sykehuset og flere barnehager. Pendlere har mulighet for å leie hybel med gangavstand til flere av byens attraksjoner.

Det er tog-forbindelse til Oslo hver time (ca 9 mil). Byen ligger ca 3 mil fra svenskegrensen.

Virker dette interessant, ikke nøl med å ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale. 

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Mottak, initial vurdering og igangsetting av behandling på medisinske øyeblikkelig hjelp pasienter
 • Visittgang med supervisjon av overlege
 • Poliklinikk
 • Vakt

Kvalifikasjoner

 • Gjennomført LIS 1-tjeneste
 • Godkjent norsk autorisasjon som lege
 • Beherske et skandinavisk språk, skriftlig og muntlig
 • Tidligere arbeid som lege innenfor somatikk er ønskelig
 • Evne til å jobbe selvstendig og strukturert
 • Evne til å jobbe tverrfaglig

Personlige egenskaper

 • Faglig interesse og engasjement
 • Strukturert og ansvarsbevisst
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Motivert for forbedringsarbeid
 • Personlig egnethet kan bli vektlagt
 • Omgjengelig med positiv innstiling
 • God arbeidskapasitet
 • Fleksibel

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale. Det gis per tiden et tillegg utenfor årslønn til stillingen, knyttet til arbeidssted Kongsvinger
 • Meget gode pensjonsordninger
 • Godt arbeidsmiljø i flerfaglig miljø
 • Et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø i et sammensveiset kollegium der alle kjenner alle
 • Gode muligheter for deltagelse på kurs
 • Gode muligheter for rask fordypning i ønsket grenspesialitet
 • Vi er behjelpelig med å skaffe bolig - oppgis i søknaden hvis ønskelig
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Ann-Kristin Kneppen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 47 83 10 31
E-post: ann-kristin.kneppen@ahus.no
Navn: Gunn Helen Hagen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 91 52 48 51
E-post: gunn.helen.hagen@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk divisjon leger Kongsvinger
Parkvegen 35
2212 Kongsvinger
Søk på stillingen