Kort om arbeidsgiver
Vil du jobbe med utvikling og forbedring av sykehusdrift med pasienten i fokus?

Vi søker deg som er erfaren kliniker med en ekstra motivasjon til å jobbe med å forbedre arbeidsprosesser i klinikkene og bistå og påvirke klinisk fagutvikling og tverrfaglig samarbeid.  Vi søker deg som har innsikt i sykehusdrift og prosessene knyttet til pasientenes forløp i helsetjenesten, som har et analytisk tankesett og prosessuell tilnærming til problemstillinger. Du er helhetstenkende og har et fremtidsrettet syn på utviklingen av helsetjenesten og interesserer deg for nye konsepter og nye måter å jobbe på. Du mestrer et komplekst aktørbilde og trives i grupper med deltakere på tvers av tjenestenivåer og profesjoner. 

I stab medisin, helsefag og beredskap har vi nå ledig fast stilling som medisinsk spesialrådgiver (lege). Stabsområdet har strategisk ansvar for medisinsk og helsefaglig utvikling av foretaket. Staben ledes av medisinsk direktør og har et bredt ansvarsområde der oppfølging og utvikling av driften er et viktig område. Medisinsk direktør har ansvar for porteføljen Utvikling av OUS hvor en rekke ulike prosjekter inngår. Et annet sentralt område er arbeidet med en fremtidsrettet tilnærming til hvordan de ulike fagprofesjonene best samarbeider i team til pasientens beste, med siktemål om at helsetjenesten som ytes er av høy kvalitet, er trygg og sikker for pasientene og bidrar til god ressursutnyttelse. Vi har et helsevesen i sterk utvikling, og våre oppgaver endrer seg i takt med utviklingen.

Stillingen er knyttet til avdeling for klinisk drift og utvikling, som har ansvar for oppfølging og utvikling av klinisk klinisk drift i henhold til Oppdrag og bestilling (OBD) og helseforetakets overordnede strategi og områdeplaner, samt i samarbeid med stabenes andre avdelinger; utvikling av tjenester på virksomhetsnivå. Avdelingen bistår klinikker i utvikling av driftsmodeller, forbedring og utvikling av pasientforløp og arbeidsprosesser, men også oppgavefordeling, logistikk og større virksomhetstilpasninger ved arealendringer.

Avdelingen har ansvar for arbeidet med innføring av helhetlig porteføljestyring i OUS, og leder porteføljekontoret for porteføljen Utvikling av OUS som i dag består av over 20 sykehusovergripende prosjekter. 

Arbeidsoppgaver
 • Sikre oppfølging av indikatorer som foretaket måles på, eksempelvis henvisninger, ventetider og aktivitet
 • Bistå i arbeidet med oppfølging og utvikling av foretakets kliniske drift
 • Delta i/lede arbeidet med å forbedre og implementere arbeidsprosesser i klinikkene
 • Bidra til å sikre medisinske behov ved endring i driften eller som følge av nye oppdrag fra myndighetene der areal må tilpasses
 • Delta i utviklingen av nye konsepter og nye måter å jobbe på - spesielt inn imot nye bygg
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege med ønske om godkjent spesialitet
 • Minimum fem års erfaring fra spesialisthelsetjenesten
 • Gjerne ha systemkunnskap om kvalitetsindikatorer og prosessindikatorer m.m. (Helsedirektoratet/Nasjonale føringer/definisjoner)
 • Dokumenterbare resultater innen prosess – og forbedringsarbeid
 • Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Annen relevant erfaring og personlig egnethet vil bli vektlagt
Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du:
 • Kan jobbe selvstendig, er analytisk, systematisk og tar ansvar
 • Er en lagspiller og jobber godt i team
 • Evner å se helheten, men kan likevel gå ned i detaljer
 • Ivrer etter progresjon og utvikling, men viser utholdenhet i kompliserte prosjekter
 • Har en positiv innstilling til arbeidet, har gode samarbeidsevner og liker å arbeide tverrfaglig
 • Er nysgjerrig, åpen og inkluderende
Vi tilbyr
 • Spennende og utfordrende stilling ved landets største og mest komplekse helseforetak
 • Store muligheter for å delta i utvikling av helsetjenesten i en faglig sterk organisasjon
 • Muligheter for å bidra til utforming av fremtidens sykehus
 • Et godt arbeidsmiljø med tverrfaglighet og mange dyktige medarbeidere
 • Personlig og faglig utviklingLønn etter avtale

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Catherine Bjerke
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 41234583
Søknad
Søknad merkes: Refnr. 4563452139
Arbeidssted
Ullevål
Kirkeveien 166
0450 OSLO
Søk på stillingen