Kort om arbeidsgiver
Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) ved Sørlandet sykehus HF gir tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) til rusmiddelavhengige i Agder. Avdelingen er organisert i 5 døgnenheter, til sammen 73 plasser, 2 poliklinikker organisert i ulike team, 1 ambulant enhet og en forskningsenhet. Det er totalt ca. 250 stillinger fordelt i Arendal, Byglandsfjord, Kristiansand, Mandal og Flekkefjord. 

Vi har ledig 100% fast stilling for overlege - spesialist i rus- og avhengighetsmedisin, ved poliklinikken i Kristiansand, fortrinnsvis LAR behandling.

Vi har også ledig vikariat ved Enhet for gruppebehandling for leger med norsk autorisasjon som venter på LIS1. Behandlingen er basert på 12-trinnsfilosofi og rusmiddelavhengigheten sees som primærlidelsen. Hovedoppgaven vil være innkomster/epikriser, somatiske undersøkelser og noe deltakelse i gruppe sammen med erfarne terapeuter.

Poliklinikken i Kristiansand har nye lokaler og er plassert i nærheten av hovedadministrasjonen og døgnenheter i ARA. Den består av 35 årsverk fordelt på ulike yrkesgrupper. Poliklinikkene er for tiden organisert i tre team: Allmenn team, Psykiatrisk ungdomsteam (PUT) og Legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Vårt behandlingsfokus er tverrfaglig med samtidig fokus på psykisk, fysisk og sosiale ressurser og utfordringer. LAR er et svært viktig fagområde da det over tid har vist seg å forebygge overdoser og dødsfall, samt at mange pasienter i LAR har evnet å heve livskvaliteten betydelig. 

Rusmedisin er et fag i utvikling, og vi jobber ofte i skjæringspunktet mellom rus/psykiatri/somatikk. ARA er en fremoverlent avdeling som har spennende forskning utgående fra Seraf/UiO og BAR (Bergen Addiction Research) hvor vi deltar i studier. Vi ønsker å være ledende innen rusbehandling nasjonalt og tilbyr vår befolkning ulike behandlingsmetoder av høy kvalitet.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver
 • Diagnostisering, utredning og behandling jf. pakkeforløp av rusmiddelavhengige, spillavhengighet samt komorbiditet inkl LAR-pasienter.
 • Arbeide i tråd med nasjonale føringer og lovverk.
 • Selvstendig arbeid i et tverrfaglig team.
 • Samhandling, råd og veiledning med samarbeidspartnere.
 • Veiledning av personal, herunder LIS veiledning.
 • LAR er medisinsk rettet og hovedtyngden av arbeidet for lege vil være vurdering av medikamentelle tiltak. 
Kvalifikasjoner
 • Spesialist i rus- og avhengighetsmedisin, evt annen relevant spesialitet. Det legges til rette for spesialiseringsløp innen rus- og avhengighetsmedisin hvis ønskelig.
 • Klinisk erfaring med pasienter som har behov for rusbehandling.
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig meget godt, tilsvarende nivå B2. Evt. nordisk språk.
Personlige egenskaper
Du må være en engasjert overlege som har interesse for rusfaget, og som ønsker å utvikle faget sammen med oss til beste for pasientene. Du bør være opptatt av dialog og samarbeid ekstern og intern.

Vi tilbyr
 • Deltakelse i nasjonalt og spennende nettverk på TSB nivå, også i eget nettverk for LAR leger.
 • Egne legemøter i avdelingen. Vi har en legegruppe med bakgrunn fra forskjellige fagfelt. Flere av legene våre har dobbeltspesialiteter.
 • Vi har et godt samarbeid på tvers av avdelinger, kommuner og frivillige organisasjoner. 
 • ARA har egen forsknings enhet og det er mulighet for å kombinere klinisk arbeid med forskning.
 • Pensjonsordning (2% trekk) som gir rett til alders-, uføre- og etterlattepensjon.
 • Overleger i faste stillinger opparbeider rett til 4 mnd. studiepermisjon hvert 5. år etter til enhver tid gjeldende overenskomst.
 • Lønn etter avtale.
 • Pr. tid ingen vaktbelastning.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Olav Lien
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 37 01 95 00
Navn: Cathrine Hørte
Tittel: Spesialist i rus- og avhengighetsmedisin
Telefon: 37 01 95 23
Navn: Rita Rosfjord
Tittel: Rådgiver
Telefon: 38 13 26 10
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Bispegra 50
4632 KRISTIANSAND S
Søk på stillingen