Kort om arbeidsgiver
Jobbe og bo i Hammerfest
Velkommen til Hammerfest, en spennende kommune med en kreativ og entusiastisk befolkning. Sammen har vi alle muligheter for å skape et godt lokalsamfunn og et godt sted å bo!
Nyttige nettsteder å besøke: Vår legetjeneste 
Hammerfest kommune har 4 legesenter med 17 fastleger (av disse er 9 spesialister i allmennmedisin) og 4-5 leger i spesialisering - del 1. På alle våre legesenter er det ansatt helsesekretærer og sykepleiere. Våre legesenter holder til i moderne lokaler med gode fasiliteter, som laboratorier og skiftestuer. Legetjenesten benytter CGM Journal i sitt daglige arbeid. Alle våre leger bidrar i utviklingen av legesentrene og legetjenesten i kommunen. Vi har erfarne veilederer og lav terskel for å be om veiledning. 

Arbeidsoppgaver
 • Du vil ha selvstendig listeansvar for et begrenset antall pasienter, og fastlegeansvar for disse
 • Delta i dagvaktordning på dagtid, og legevakt utenom legesentrenes åpningstider
 • Det må påregnes noe kollegial fraværsdekning når andre leger har fri etter vakt, er bortreist på kurs osv.
 • Det kan etter hvert være aktuelt å delta i andre kommunale allmennlegeoppgaver, det vil i så tilfelle avtales på et senere tidspunkt
Om avtalehjemmelen
 • Skarven legesenter, Hammerfest kommune er hjemmelshaver
 • 4 andre fastleger på kontoret, hvorav 2 er spesialister i allmennmedisin
 • 6 hjelpepersonell hvorav 3 er sykepleier og 3 helsesekretærer
 • 1 LIS1
Listelengde:
 • 498 pr.dato - listetak 500
Organiseringsform
 • Kommunalt drevet legesenter hvor hjelpepersonellet er ansatt i kommunen
Avtaler i praksisen
 • Hammerfest kommune drifter legesenteret og næringsdrivende leger betaler husleie og mottar basistilskudd og praksiskompensasjon (iht. ASA 4310 pkt. 8.2)
Kvalifikasjonskrav
Utdannelse
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført og/eller godkjent læringsmål for LIS1/turnus
Benytt gjerne vitnemålsportalen til dokumentasjon av høyere utdanning.
Ferdigheter
 • Du har evne til å jobbe selvstendig og ta gode beslutninger, samtidig som du ser dine begrensninger og søker kollegastøtte ved behov
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig godt, andre nordiske språk kan vurderes
 • God kjennskap til norsk helsevesen og lokale forhold vil vektlegges
Personlige egenskaper
 • Du har interesse for allmennmedisin og ønsker å jobbe med mennesker i alle aldre og i ulike livsfaser
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Ved tilbud om stilling vil det bli stilt krav om politiattest og egenerklæring vedrørende tuberkuloseundersøkelse, hjemlet i henholdsvishelse og omsorgstjenester § 5-4 og hjemlet i Forskrift om tuberkulosekontroll § 3-1

Dette tilbyr vi
Hammerfest kommune har inngått lokal rekrutterings- og stabiliseringsavtale for leger i legetjenesten
 • 2 uker fri med lønn i tillegg til ordinær ferie
 • Inntil 10 dager fri med lønn for kurs
 • Fri med lønn for grunnkursene (A–D)
 • Fri med lønn for veiledningsgruppe
 • Lønnet tid til faglig oppdatering
 • 4 måneder lønnet utdanningspermisjon etter 36 måneder tjeneste
 • Mulighet for dekning av flytteutgifter mot bindingstid
 • Fastlege kan velge mellom fastlønn og næringsdrift
 • Lokal avtale om fritak fra legevakt i svangerskap
Tildeling og eventuell tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtale og reglementer.
Kontaktopplysninger
Flere opplysninger om stillingen får du ved hos:
 • Fastlege og spesialist i allmennmedisin Nina Aurebekk, telefon 78 40 24 75
 • Virksomhetsleder Jonas Zahl, telefon 78 40 27 07, mobiltelefon 402 45 005
 • For hjelp til utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på telefon 75 54 22 20
Generell informasjon
I henhold til offentlighetsloven § 25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søknad, CV og vedlegg sendes elektronisk
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Hammerfest kommune
Kontaktperson
Navn: Jonas Zahl
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 78 40 27 07
Arbeidssted
Skarven legesenter
Strandgata 52
9600 HAMMERFEST
Søk på stillingen