Kort om arbeidsgiver

Medisinsk avdeling Gjøvik har lokalsykehusansvar for i overkant av 100 000 innbyggere samt områdefunksjon for hematologi. Avdelingen har totalt 62 senger fordelt på 3 sengeposter, samt disponible senger på intensiv/overvåkning og pasienthotell. Det er egen medisinsk dagenhet og observasjonssenger i akuttmottak. Avdelingen er godkjent som gruppe 1 avdeling i indremedisin etter gammel spesialistordning, og kan per i dag tilby spesialisering etter ny ordning i spesialitetene blodsykdommer, hjertesykdommer, lungesykdommer, fordøyelsessykdommer, infeksjonssykdommer, geriatri og generell indremedisin. Det er årlig ca 7 000 innleggelser og 20 000 polikliniske konsultasjoner. Det er generelle indremedisinske vakter der overlege går tertiærvakt bak LIS 2/3 og LIS 1. Sykehuset har stor gastrokirurgisk virksomhet og ortopedi, kreftavdeling med områdefunksjon for stråleterapi, intensiv/overvåkningsavdeling, gyn/føde og ØNH avdeling. Det er et aktivt forskningsmiljø ved avdelinga.

Vi har de siste årene endret driften av avdelingen og opprettet medisinsk dagenhet og observasjonssenger i akuttmottaket. Sammen med akuttmedisinsk avdeling ønsker vi å videreutvikle driften av observasjonssengene, det systematiske forbedringsarbeidet og den medisinske kompetansen i akuttmottaket. Det er også en uttalt målsetning å styrke utdanningen av LIS. Sykehuset Innlandet HF står i tillegg foran store endringer i form av planer for nytt sykehus og endringer i nåværende struktur. I forslaget til ny organisasjonsmodell, legges det blant annet opp til å organisere akuttmottakene i en egen klinikk og etablering av spesialiteten akutt- og mottaksmedisin ved dagens sykehus, vil være et viktig skritt på veien. 

Vi ønsker derfor å etablere spesialiteten akutt- og mottaksmedisin på vår avdeling og det er ledig nyopprettet, fast 100 % stilling for

OVERLEGE I AKUTT- OG MOTTAKSMEDISIN

Tiltredelse 01.12.22 eller etter nærmere avtale med avdelingssjef/avdelingsoverlege.  

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid i akuttmottak og observasjonspost, etter nærmere avtale med avdelingsoverlege kan det også legges til rette for noe arbeid på intensiv/overvåking, sengepost og/eller poliklinikk/lab
 • Bidra i utviklingen av gode rutiner og prosedyrer i akuttmottaket og delta i det systematiske forbedringsarbeidet
 • Supervisjon og veiledning av leger i spesialisering
 • Deltakelse i avdelingens vaktordning  
 • Bidra i faglig og strategisk utvikling av avdelingen

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha norsk autorisasjon og beherske norsk, svensk eller dansk språk skriftlig og muntlig.
 • Norsk spesialistgodkjenning i akutt- og mottaksmedisin.
 • Søkere som er nær ferdig spesialist kan også søke, det forutsettes da en gjensidig forpliktende avtale om gjennomføring av resterende tjeneste/utdanning. Dette gjelder også spesialister i andre indremedisinske spesialiteter. 
 • Personlig egnethet

Personlige egenskaper

 • Faglig engasjement
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • Strukturert, effektiv og selvstendig
 • Evne til å bidra positivt til et faglig og godt kollegialt miljø

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb med gode muligheter for videreutvikling av både avdelingen og seg selv
 • Hyggelige, engasjerte og kompetente kollegaer
 • Mulighet for faglig videreutdanning (inkl. lederutdanning) etter ønske og behov
 • Lønns- og arbeidsvilkår i h.h.t. gjeldende overenskomst og arbeidsreglement
 • God pensjonsordning gjennom KLP (pliktig medlemskap)
 • Mulighet for å få dekket overgangsbolig
 • Arbeidssted i en hyggelig by ved Mjøsa, med god kommunikasjon til Oslo og lett tilgjengelig muligheter for friluftsliv

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Anne Kristine Fagerheim Skaug
Tittel: Avdelingssjef/avdelingsoverlege
Telefon: Tlf. 952 44 095
E-post: Anne.Kristine.Fagerheim@sykehuset-innlandet.no
Arbeidssted
Medisinsk avdeling, Gjøvik
Kyrre Greppsgt. 11
2819 Gjøvik
Søk på stillingen