Vikariat ledig fra 1/1-23 og 13 måneder ved Torget Medisinske Senter.
Jeg drar på «eventyr» med familie til New Zealand 1 år. Har derfor behov for vikar i min fastlegestilling. Listetak 1100. Vi benytter Pasientsky journalsystem.


I Larvik er det innført vilkår som i Tromsø og det medfører bedrer hverdager for oss som fastleger. Det betyr at det ikke vil være noe leie og betalt for vikar. Alt du tjener tilfaller deg.
Det er også dekning for egen/barns sykdom med inntil 10 dager i året.


Legesenteret ble opprettet i 2015, sentralt plassert på torget i Larvik. Ønsket var å lage et nytt moderne legekontor med fokus på utvikling av tjenester for pasientene. Vi har et stabilt team av helsesekretærer, gode arbeidsrutiner og et godt kollegialt arbeidsmiljø.

Faglig er vi opptatt av aktivt å bruke hverandre i pasientbehandling og dekker for hverandre både ved kurs/ferier og ø-hjelp.

Kontoret er utstyrt slik at vi kan gjøre det meste av utredning og behandling uten å måtte henvise pasienter videre. Eksempler på dette er Holter, Automatisk AAI, Spirometri, Ekg samt Diatermi.Fine lyse lokaler med kunst og bilder gir et godt psykososialt arbeidsmiljø. Vi har sommer- og vinteravslutning samt turer utenlands annen hvert år, i tillegg massasje regelmessig.

Vi er 5 fastleger og har 4 legesekretærer som hjelper oss med å tilby gode tjenester
Legekontorene er store med god plass til fysisk undersøkelser, gynekologi og ultralyd.
Mine kolleger ønsker en vikar hjertelig velkommen til et dynamisk og fremoverlent arbeidsmiljø. Kontoret har fokus på å videreutvikle dagens allmennlegetjeneste.

For søkere som er i spesialisering vil det søkes om årlig ALIS tilskudd. Dette innebærer at det gis praksiskompensasjon for deltagelse på kurs og i veiledningsgruppe, samt andre aktiviteter som gjelder spesialisering. Kommunen tilbyr god veiledning og supervisjon av erfarne fastleger og kommuneoverlegen følger opp leger i spesialisering.

Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Rune Burkeland-Matre
Telefon: 47657305
E-post: rpmatre@hotmail.com
Arbeidssted
Torget Medisinske Senter
Torget 1
3256 LARVIK