• Listelengde: 4000
  • Journal system: InfodocPlenario
  • Krav til søker: Søker må ha fullført LIS1/Turnus
Mortensrud Medisinske Senter ønsker å utlyse en 60% vikarstilling for 1 år med mulighet for forlengelse til vår fastlegepraksis på Mortensrud Torg. Senteret har nye lokaler med moderne utstyr, inkl. Ultralyd apparater. Trivelig arbeidsmiljø og dyktig hjelpepersonell. Velfungerende journalsystem med Infodoc Plenario og er knytt opp mot Helse Norge. Ved tildeling av stilling vil det bli lagt vekt på faglige kvalifikasjoner og personlig egnethet bl.a. med hensyn til samarbeidsevner og kommunikasjon. Vi tilbyr et hyggelig og trygt arbeidsmiljø og gode inntjeningsmuligheter. CV samt søknad kan sendes direkte til email. dr.arulanadam@gmail.com/ dr.anna.pham@gmail.com.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Anna PhiNga Pham
Tittel: Allm.prakt. fastlege
Telefon: 47393283
E-post: dr.anna.pham@gmail.com
Arbeidssted
Mortensrud Medisinske Senter
Helga Vaneksvei 3B
1281 OSLO