Kort om arbeidsgiver

Medisinsk avdeling ved Sørlandet sykehus, Kristiansand har alle grenspesialiteter og høy egendekningsgrad. I tillegg til indremedisinske grener har vi egen seksjon for revmatologi/immunologi. Det er kardiologisk og generell indremedisinsk bakvakt, hhv 7- og 18-delt, samt beredskapsvakt for akutt gastroenterologi ("blødningsvakt") og dialyse. Lege i spesialisering deltar i tilstedevakt med 2 vaktgående leger i tillegg til LiS1. Vaktlagene har henholdsvis 14- og 11-delt arbeidsplan.

Vi har ledig 1 x 100 % vikar stilling for overlege i hematologi, varighet 2 år. Tiltredelse etter avtale.

Hematologisk seksjon har 4 faste overlegestillinger.  Faget disponerer senger på felles indremedisinsk seksjon sammen med nefrologisk, gastroenterologisk og endokrinologisk seksjon. Hematologisk poliklinikk drives fra moderne lokaler i Senter for kreftbehandling med kort vei til onkologisk kompetanse og behandling. Det er regelmessig MDT-møter med patologer og radiologer, og et tett og nært samarbeid med RH og DNR. Miljøet i seksjonen er godt, preget av stabil lege- og sykepleierdekning over tid. 

Vi søker etter spesialist i hematologi, men også søkere med påbegynt utdannelse vil bli vurdert. 

Ved intern ansettelse vil det kunne bli ledig annen stilling.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner

  • Norsk autorisasjon som lege.
  • Må beherske norsk på høyt nivå, både skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

  • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

  • Godt kollegialt samhold og høye faglige ambisjoner.
  • Et trivelig arbeidsmiljø i stadig utvikling.
  • Lønn i henhold til gjeldende avtaleverk.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Thor Kristian Støle
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 38 07 37 08/ 907 69 079
Navn: Rita Helleren
Tittel: Konst. avdelingsleder
Telefon: 38 03 84 13/ 977 14 494
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk avdeling, Kristiansand
Egsveien 100
4615 Kristiansand