Kort om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF har ansvar for behandlingstilbudet innen somatikk og psykiatri i Agder. Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) har enheter både i Arendal og Kristiansand og er organisert under Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus HF. Klinikken har ansvar for spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern og rusbehandling for voksne og barn/ungdom i Agder.

Psykiatrisk sykehusavdeling utgjør sammen med Distriktspsykiatrisk avdeling Østre Agder (døgn-, dagenheter og poliklinikk med ambulante tilbud) en enhet med tanke på spesialistutdanningen i voksenpsykiatri. Disse to avdelingene gir spesialistutdanning for LIS3 i psykiatri som oppfyller alle læringsmål i voksenpsykiatri (VOP). Sykehuset gir dessuten opplæring som oppfyller alle felles læringsmål (LM). Hele spesialistutdanningen i psykiatri kan derfor gjennomføres ved Sørlandet sykehus HF.

I Arendal har Psykiatrisk sykehusavdeling og Distriktspsykiatrisk avdeling til sammen 17 overlegestillinger, 15 stillinger for leger i spesialisering i voksenpsykiatrien og 3 LIS1.

På grunn av tildeling av flere LIS-hjemler kan vi nå lyse ut følgende;

 • 4 x 100 % faste stillinger som lege i spesialisering i spesialiteten voksenpsykiatri/psykiatri. Krav; fullført 18 mnd LIS1-tjeneste i Norge.
 • Det kan være mulighet for 100% vikariater for leger uten turnus eller andre leger som ønsker psykiatrierfaring.

Oppstart etter avtale.

Det er også mulig å ta sykehustjeneste ifbm spesialisering i f.eks allmennmedisin eller andre spesialiteter.  Ta i så fall kontakt med oss om det.

Vi oppfordrer LIS1 ferdige med distriktstjeneste i løpet av 2022/23 med interesse for psykiatri om å søke.

Sørlandet sykehus samarbeider med OUS i gjennomføringen av spesialutdanning.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Psykiatrisk sykehusavdeling ønsker at våre ansatte skal gjenspeile mangfold og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostikk og behandling
 • Inngår i vaktordning, for tiden 10-delt tilstedevakt
 • Arbeidsoppgavene løses i henhold til verdigrunnlaget til Sørlandet Sykehus hf, hvor begrepene respekt, faglig dyktighet, engasjement og tilgjengelighet står sentralt

Kvalifikasjoner

 • Medisinsk embetseksamen og autorisasjon som lege.
 • Fullført 18 måneders turnus/LIS1-tjeneste for å få fast stilling
 • Det er behov for svært gode kunnskaper i norsk, både forståelse, skriftlig og muntlig
 • Kjennskap til norsk regel- og lovverk.
 • Det er ønskelig med erfaring innen psykiatri.

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker oss en engasjert og ansvarsfull medarbeider som evner å stå i utfordrende situasjoner og relasjoner i et flott og inkluderende arbeidsmiljø. Det er viktig at du kan arbeide selvstendig, tverrfaglig og i team, og at du er systematisk og nøyaktig i ditt arbeid. Vi legger særlig vekt på dine personlige egenskaper og ønsker en kollega med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du må være fleksibel og profesjonell, men personlig i ditt møte med pasienter, pårørende og kollegaer og kunne bidra til et godt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr

 • Godt og inkluderende arbeidsmiljø med faste ukentlige møtepunkt
 • God dekning av spesialister med høyt faglig nivå
 • Utfordrende og variert arbeid
 • For faste LIS; All veiledning, obligatoriske kurs og undervisning i spesialiseringen overholdes, veiledning i psykoterapi gis av gode veiledere
 • Aktivt forskningsmiljø
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidslivs (IA)-bedrift
 • Ansatte ved Sørlandet sykehus har sin pensjonsavtale i KLP (2% pensjonstrekk) og dette gir rett til alders-, uføre- og etterlattepensjon.
 • I tillegg har vi et bredt tilbud med trening for alle ansatte.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst inkl rekrutteringstillegg og tillegg for utvidet vaktområde
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Torunn Risdal Momrak
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 911 72 301
Navn: Victoria Bakke
Tittel: Lege i spesialisering
Telefon: 909 90 283
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal
Dydens vei 22
4838 Arendal
Søk på stillingen