Kort om arbeidsgiver
Majorstuen Medisinske er et svært veldrevet legekontor med en erfaren fastlege som har drevet solopraksis i mange år. Legekontoret er pr i dag organisert som enkeltpersonforetak, med 1 erfaren helsesekretær som ansatt. Kontoret er svært  sentralt lokalisert i Kirkeveien 65 ved Majorstuen T-banestasjon, med parkeringsmuligheter. Lokalene er lyse og moderne, benytter Infodoc Plenario journalsystem, er tilkoblet Norsk helsenett og har fasiliteter som velutstyrt laboratorium med EKG, 24 timers blodtrykksmåling, spirometri og eget rom for gynekologi/ småkirurgi.

Betingelser for overtagelse av praksisen må avtales med nåværende hjemmelshaver, i tråd med sentrale avtaler. Det forutsettes at praksisen videreføres i samme lokaler inntil 01.09.2024. Det er ønske og intensjon fra bydelen at den innstilte legen prøver å få til en avtale med et annet legekontor i Bydel Frogner og etablerer hjemmelen i gruppepraksis innen 01.09.2024. Det foreligger interesse fra flere legekontorer i bydelen om utvidelse av deres legefellesskap ved tilslutning av hjemmelen som her utlyses.

Legevakt og kommunalt allmennlegearbeid tilkommer i henhold til avtaleverket.

Tiltredelse snarest etter avtale. Kun elektroniske søknader via webcruiter vil bli vurdert.

Arbeidsoppgaver
 • Generelle allmennlegeoppgaver som fastlege med listeansvar for pasienter, herunder driftav legekontor
 • Hjemmelen er tilpliktet inntil 7,5 timer pr uke offentlige allmennmedisinske legeoppgaverved helsestasjon, skolehelsetjeneste, migrasjonshelse eller legeoppgaver forprioriterte pasientgrupper
 • Det er pliktig deltagelse i kommunal legevakt organisert gjennom Helseetaten
 • Hjemmelen har et listetak på 2000 pasienter.
Kvalifikasjoner
 • Bestått profesjonsstudium i medisin
 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent turnus/LIS1 eller tilsvarende i helsepersonellregisteret.
 • Spesialist i allmennmedisin eller i spesialisering i allmennmedisin
 • Meget gode kommunikasjonsferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra kommunehelsetjenesten i Norgesom lege
 • Allmennmedisinsk praksis og erfaring fra fastlegepraksis vil bli vektlagt
 • Krav om politiattest
 • Erfaring fra drift av legepraksis vil vektlegges
 • Erfaring fra legevakt/feberpoliklinikk og annet kommunalt arbeid vil bli vektlagt.
 • Tre referanser bes oppgitt
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vektlegges sterkt
 • Ambisjon om deltagelse i drift av senter og biverv vektlegges
 • Det kreves stor læringsvilje og evne til å tilegne seg kliniske ferdigheter
 • Stor grad av fleksibilitet, ansvarsbevissthet og engasjement
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Det legges opp til 5 dager kurativ behandling dersom du ikke har annen kommunal bistilling.
 • Evne til å jobbe strukturert og målrettet, både selvstendig og i fellesskap
 • Sterk interesse for samhandling og organisering av fastlegepraksis i tråd med lov,forskrift, avtaleverk, faglig utvikling og andre krav til tjenestene
Vi tilbyr
Individuell fastlegeavtale etter Rammeavtalen mellom Oslo kommune og Den norske legeforening om privat allmennpraksis i fastlegeordningen i kommunen, samt fastlegeforskrift

Godt samarbeid mellom fastleger og bydel
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Frogner
Kontaktpersoner
Navn: M. Omar Pervez
Tittel: Fastlege
Telefon: 456 64 595
E-post: m.o.pervez@hotmail.com
Navn: Neelam Sarwar Anjum
Tittel: Bydelsoverlege
Telefon: 902 36 157
E-post: neelam.anjum@bfr.oslo.kommune.no
Arbeidssted
Kirkeveien 65
0364 OSLO
Søk på stillingen