Kort om arbeidsgiver

Psykiatrisk Klinikk er ein av seks klinikkar i Divisjon psykisk helsevern. Klinikken har tre avdelingar som er lokalisert ved Sandviken sjukehus: Avdeling stemningslidingar, Avdeling psykiatrisk akuttmottak (PAM) og Avdeling spesialisert psykosebehandling (ASP), og tre avdelingar som er lokalisert på Haukelandsområdet: Avdeling spiseforstyrringar og Avdeling alderspsykiatri og Avdeling psykosomatisk medisin. 

Avdeling psykosomatisk medisin har eit tverrfagleg miljø med spesialistar i psykiatri, psykologspesialist og psykiatrisk sjukepleiar. Vi har no ledig stilling for godkjend, eller snart godkjend spesialist i vaksenpsykiatri frå 01.12.2022. Avdelinga gir tenester til dei somatiske einingane på Haukeland universitetssjukehus og Haraldsplass Diakonale sykehus.

Vi tilbyr ein spennande jobb med anledning til å vere med på å utvikle psykosomatisk medisin og konsultasjon-liasonteneste. Vi har eit godt arbeidsmiljø og eit godt fagleg samarbeid med andre avdelingar i sjukehuset. 

Arbeidsoppgåver

 • Konsultasjon-liaison teneste til dei somatiske einingane ved HUS og HDS
 • Rettleiing og formidling av kunnskap internt og til samarbeidande einingar
 • Medverke til fagleg vidareutvikling av tenestetilbodet
 • Ta del i samarbeidet mellom dei ulike seksjonane i klinikken
 • Delta i klinikkens bakvaktsordning

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon
 • Godkjend, eller snart godkjend spesialist i vaksenpsykiatri
 • Søkar må meistre norsk både skriftleg og munnleg

Personlege eigenskapar

 • Den som blir tilsett må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Det er vidare viktig at du likar å arbeide i tverrfaglege team
 • Vi legg vekt på at søkar er personleg eigna

Vi tilbyr

 • Høgt fagleg nivå
 • Anledning til forsking 
 • Interessante arbeidsoppgåver
 • Eit engasjert og godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale


Mangfaldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønsker å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønsker å legge til rette for inkluderande rekruttering.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Bergen
Kontaktpersoner
Navn: Ann Christin Øren Rivenes
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 55974562
Navn: Turid Vetaas
Tittel: Avdelingsssjef
Telefon: 55974515
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Avdeling psykosomatisk medisin, Psykiatrisk klinikk, Helse Bergen
Haukelandsveien 22
5009 Bergen
Søk på stillingen