Kort om arbeidsgiver

Seksjonen har behandlingsansvaret for alle kvinner i Vestfold med underlivssykdommer.

Avdelingen har 10 overleger med 9-delt tilstedevakt og 8 leger i spesialisering. Vi har ca 1900 fødsler i året, 1300 innleggelser på gynekologisk seksjon og 15.000 polikliniske konsultasjoner per år.  

Spesialitet: Fødsel- og kvinnesykdommer 

Vaktordningen er for tiden 8-delt primærvakt. Avtjening av kirurgisk tjeneste foregår ved eget sykehus etter søknad til Gastrokirurgisk seksjon, Kirurgisk klinikk, SiV HF.

Ved omrokkering internt kan øvrige søkere bli vurdert for tilsvarende stilling uten ny utlysning.

Kvalifikasjoner

 • Klinisk erfaring innenfor gynekologisk fagfelt
 • Det forutsettes gjennomført LIS1 iht. Helsedirektoratets regler
 • Gode kommunikasjonsevner, både med pasienter og kollegaer
 • Forskningskompetanse

Personlige egenskaper

 • Selvstendig
 • Ansvarsbevisst   
 • Stor arbeidskapasitet
 • Strukturert  
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Åpen for nye utfordringer   
 • Norsk eller skandinavisk språk, skriftlig og muntlig, må beherskes for forsvarlig yrkesutøvelse
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning, Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse.

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktperson
Navn: Steinar Holmsen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 99535025
E-post: stehol@siv.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgisk klinikk, Gynekologisk seksjon - Sykehuset i Vestfold HF
Halfdan Wilhelmsens allè 17
3116 Tønsberg