Kort om arbeidsgiver

Senteret for laboratoriemedisin

Seksjon bakteriologi og seksjon genteknologi og infeksjonsserologi har ledig vikariat i 100 % stilling som overlege - spesialist i medisinsk mikrobiologi med tiltredelse fra 01.10.2022 - 31.03.2023 med mulighet til forlengelse.

Senter for laboratoriemedisin ved Sykehuset Østfold består av 8 seksjoner som dekker fagområdene
medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi, patologi og transfusjonsmedisin. Innen fagområdet medisinsk mikrobiologi er det 2 seksjoner; seksjon bakteriologi og seksjon genteknologi og infeksjonsserologi. Seksjonene utfører diagnostikk for spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og fylkets praktiserende leger.

Intervjuer holdes fortløpende, med ansettelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i diagnostikk innen begge fagområdene ved medisinsk mikrobiologi
 • Medansvar for undervisning og veiledning av leger i spesialisering
 • Medansvar for rådgivning og undervisning innen fagområdet overfor rekvirenter og andre samarbeidspartnere
 • Ta initiativ til å medvirke til forskning, metodeutvikling og fagutvikling
 • Medansvar for å planlegge beredskap innen medisinsk mikrobiologi
 • Selvstendig ansvar for faglig oppdatering

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i medisinsk mikrobiologi 
 • Norsk autorisasjon som lege

Personlige egenskaper

 • Beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • Egnethet
 • Ansvarsfull
 • Løsningsorientert

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Godt samarbeid med smittevern og infeksjonsmedisin
 • Mulighet for personlig utvikling innen fagområdet
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Christina Minge
Tittel: Seksjonsleder bakteriologi
Telefon: 94847607
Navn: Laila Solhaug Hulleberg
Tittel: Seksjonsleder genteknologi og infeksjonsserologi
Telefon: 48043367
Arbeidssted
Seksjon bakteriologi og seksjon genteknologi og infeksjonsserologi
Kalnesveien 300
1714 Grålum