Kort om arbeidsgiver
Er du vår nye fastlege?
Dersom du er lege som ønsker å jobbe innen allmennmedisin og kan tenke deg å bo, oppleve og utforske livet i
Harstad, byen i nord med store muligheter for friluftsliv på sjø, i vann, i lavlandet og på fjellet gjennom hele året; da er
du den vi søker!
Vi ønsker oss en lege med interesse innen allmennpraksis, utdannelseskandidat i allmennmedisin eller spesialist
i allmennmedisin.
Vi tilbyr en morsom og variert hverdag med hyggelige kollegaer og faglig utvikling i topp moderne klinikker. Som
allmennlege på Havnegata legesenter vil du være ansvarlig for behandling og oppfølging av våre pasienter. Vi har et
kompetent fagmiljø med flere dyktige kollegaer innen samme og andre fagfelt som man vil samarbeide med.
 
Hvis du er ALIS, er dette en gylden mulighet til å gå inn i et erfaren senter med de 3 gjenværende spesialister i
allmennmedisin.
 
-- Fra 01.12.2022 har vi ledig 100 % fast stilling/fastlegehjemmel som lege.
 
-- Med forbehold om avvikling av fødselspermisjon vil det også bli ledig et vikariat som lege, i perioden 01.12.2022 til og
med 30.11.2023.
 
Oppgi i søknaden hvilken stilling du søker på (fast eller vikariat).
 
Kvalifikasjoner:
Du må ha norsk autorisasjon som lege.
Du må ha gjennomført norsk turnus og kvalifisere for refusjonsrett hos HELFO.
 
For deg som ikke har norsk som morsmål: Du må vise at du kan snakke og skrive godt norsk. Dette kan du gjøre på to
måter. Du kan levere dokumentasjon på bestått norskprøve nivå B1, eller du kan vise det gjennom en godt skrevet
søknad og en samtale.
 
Litt om oss:
Legehjemlene er lokalisert til Havnegata legesenter, som holder til i sentrum av Harstad. Sentret ligger i
øyeblikkelig nærhet til UIT, Kulturhuset, hurtigbåt kai og butikker.
Havnegata legesenter er et av byens veldrevende senter. Med godt utviklede rutiner/prosedyrer. Sentret består av 5
leger.
Legene skal delta i interkommunal legevakt på hverdager, mellom kl. 15.30 - 21.30 (beredskap 20.00 - 21.30)
(Kvæfjord) og i interkommunal legevakt sammen med Kvæfjord og Lødingen kommune på hverdager mellom kl. 20.00
- 08.00, samt lør-, søn.-, helg og høytidsdager. I interkommunal legevakt er det ansatt 3 leger som dekker største delen
av vaktene mellom 20.00 - 0800. Alle helger natt er dekket av fast ansatte legevaktsleger.
 
 
i Harstad kommune får du:
En spennende jobb der du kan utvikle deg i et godt og sosialt arbeidsmiljø med stor takhøyde.
Harstad kommune har etablert følgende stimuleringstiltak for leger:
- Utdanningsstøtte til leger under spesialisering i allmennmedisin (ALIS) - dekning av kursavgift og refusjon for tapt
arbeidsfortjeneste for kurs- og veiledningsdager inntil kr 50 000 pr. år i 4 år.
- Ordner vikar dersom leger som skal ha foreldrepermisjon eller ta "sykehusåret" i forbindelse med
spesialisering i allmennmedisin ikke selv kan skaffe vikar.
- Gir nye leger som ønsker det tilbud om tidsbegrensede fastlønnede ALIS-stillinger, slik at de kan få nødvendig
kunnskap og erfaring med tanke på å bli selvstendig næringsdrivende.
- Har ansatt 3 fastlønnede legevaktleger som dekker 5 av 7 nattevakter (alle helger).
 
Tariffestede lønns, pensjons- og forsikringsordninger. Flyttegodtgjørelse i henhold til kommunens arbeidsreglement.
Gode arbeidstidsordninger.
Garanti om barnehageplass innen en måned for de som flytter til Harstad etter at søknadsfrist for hovedopptak er gått
ut, og de som har lovfestet rett til barnehageplass.
Mulighet for kompetanseutviklingsstipend. Videreutvikling av egen fagkompetanse og deltakelse i eksterne nettverk.
Faglig oppdatering gjennom blant annet e-læringskurs i KS Læring.
Gode avtaler med treningssentre i byen og eget bedriftsidrettslag.
Ansattes egen arbeidsmiljøfestival for og med alle ansatte i Harstad kommune. Arrangeres annen hvert år
(https://www.harstad.kommune.no/arbeidsmiljoefestivalen.304909.no.html)
En attraktiv kommune som du vil trives i. Et rikt kulturliv, aktiviteter for alle aldersgrupper, vakker natur, nærhet til havet og
idylliske strender (https://www.harstad.kommune.no/kultur-idrett-og-friluftsliv.439832.no.html).
 
Harstad kommunes hjemmeside: https://www.harstad.kommune.no/
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Harstad kommune
Kontaktperson
Navn: Øyvind Arntzen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 90893586
E-post: Oyvind.Arntzen@harstad.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Havnegata legesenter
Havnegata 1
9404 HARSTAD