Kort om arbeidsgiver

Til vårt hyggelige og kollegiale fellesskap ser vi etter deg som er faglig dedikert og som har gode samarbeidsevner. Stillingsprosent er 100 %, men med åpning for redusert stilling hvis søker ønsker det.

Allmennpsykiatrisk poliklinikk seksjon A består av ca. 30 behandlerstillinger fordelt på to allmennpsykiatriske team og ett ambulant team. Målgruppen er voksne pasienter innenfor et bredt diagnostisk spekter. Allmennteamene er tverrfaglig sammensatt av psykologer/psykologspesialister, nevropsykolog, klinisk ernæringsfysiolog, sosionom, psykomotorisk fysioterapeut, overleger og leger i spesialisering. Vi arbeider nå for å etablere gode pasientforløp, pasient- og pårørendeundervisning, gruppetilbud og å videreutvikle et godt samarbeid med kommunehelsetjenesten. Det er fortløpende internundervisning og ukentlige legemøter ledet av medisinskfaglig rådgiver ved DPS.

DPS Nedre Romerike er en av landets største DPS, har et aktivt fagmiljø, med ca. 180 årsverk fordelt på døgnseksjonen, fem polikliniske seksjoner og en merkantil seksjon. I samarbeid med fastleger og helse- og sosialtjenestene i kommunene Rælingen, Lillestrøm, Lørenskog, Aurskog Høland og Enebakk har vi ansvaret for å tilby befolkningen allmennpsykiatriske tjenester. I tillegg har DPSet ansvar for to områdefunksjoner: et OCD-team og en medisinfri døgnenhet. Her kan befolkningen fra hele Ahus sitt opptaksområde søke om behandling.

DPS Nedre Romerike har sentral beliggenhet på Åråsen stadion i Lillestrøm, kun elleve minutters togtur fra Oslo sentrum. Åråsen ligger i gangavstand fra togstasjonen i Lillestrøm. Det er også hyppige bussforbindelser hit.

Alle søkere må søke elektronisk via WebCruiter. Tilsetting etter avtale.

Ring oss gjerne hvis du har spørsmål. Vi håper å høre fra deg.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra med sin legespesifikke kompetanse for å styrke seksjonens tilbud
 • Medisinske og psykiatrifaglige vurderinger og behandling av pasienter
 • Veiledning og rådgivning til fastleger, LIS og andre, internt og eksternt
 • Deltakelse i teamarbeid

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i psykiatri med norsk autorisasjon
 • Utredningskompetanse
 • Gode kommunikasjonsferdigheter 
 • Faglig oppdatert

Personlige egenskaper

 • Faglig engasjement
 • Gode samarbeidsevner
 • personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Sentral beliggenhet
 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud    
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Nils Arne Kværnhaug
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 95207746
Hjemmeside
Arbeidssted
Divisjon psykisk helsevern, DPN sek allmennpsyk A 
C. J. Hansens vei 31
2007 Kjeller