Kort om arbeidsgiver

Senter for Psykisk helse og rusbehandling Nord-Troms (SPHRNT) søker lege.

Vi har ledig fast stilling for lege i spesialisering i psykiatri. Stillingen er knyttet til Senter for psykisk helse- og rusbehandling Nord-Troms i avdeling Nord, og tilhører Psykisk helse- og rusklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Vi har fast ansatt en overlege med daglig tilstedeværelse på poliklinikken og en ambulerende overlege til døgnenheten/FACT en dag i uken.

For fast stilling gjelder følgende: Som et ledd i spesialistutdanningen i UNN HF må det påregnes spesialiseringsperiode annet sted innenfor Psykisk helse- og rusklinikken for å fullføre spesialiseringen. Etter fullført spesialisering vil stillingen bli omgjort til stilling som legespesialist ved Senter for psykisk helse- og rusbehandling Nord-Troms. Se også Utdanningsplaner i UNN.

Senteret er en seksjon i Psykisk helse- og rusklinikken, og har p.t. ca 8 stillingshjemler. Vi er lokalisert i Nordreisa kommune, og består av: en døgnenhet med 6 sengeplasser som også bemanner Ambulant akutt-team, og en Voksenpsykiatrisk poliklinikk. I tillegg har vi et FACT-team i samarbeid med Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord kommune.

Vi er samlokalisert med en barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk.

Senteret ivaretar ansvaret for spesialisthelsetjenester innen psykisk helse og rus til befolkningen i Nord-Troms, med til sammen ca. 11.000 innbyggere.

Som sted har Storslett status som nasjonalparklandsby, og er regionsenteret for de fire Nord-Troms kommunene, Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy og Kåfjord. Her er et variert næringsliv og en rekke servicefunksjoner, med blant annet Distriktsmedisinsk senter, kulturhus, kino og flyplass 5 minutter fra sentrum. Nord-Troms er kjent for tre-stammers møte mellom kvensk, samisk og norsk kultur og er et spennende område å bo og jobbe i. 

Dersom vi ikke får aktuelle søkere, kan andre søkere tilsettes i midlertidig stilling. Eksempel: kommuneoverleger som trenger institusjonspraksis vil få inntil ett år godkjent ved tilsetting som lege i spesialisering (LIS).

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling av psykiske lidelser hos voksne i tråd med beskrivelser i pakkeforløp
 •  Utrede/behandle voksne med ruslidelser i tråd med beskrivelser i pakkeforløp
 • Somatiske undersøkelser
 • Medisinering
 • Veiledning til pårørende og kommunale tjenester
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten
 • Bidra til progresjon og forventet utvikling i eget utdanningsforløp
 • Bidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeid

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon eller lisens som lege
 • For fast stilling: Gjennomført turnustjeneste eller LIS del 1
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig
 • God skriftlig dokumentasjonsevne
 • Ønskelig med relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

 • Pliktoppfyllende
 • Målrettet og strukturert
 • Evne til å jobbe i team og samtidig selvstendig
 • Kommunisere godt med pasienter og kollega
 • Gode samarbeidsegenskaper

Vi tilbyr

 • Rekrutteringstillegg på kr. 50.000,- pr. år
 • Tiltakssone Nord-Troms, med nedskriving av studielån og lavere skatt
 • Et trivelig arbeidsmiljø
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Tilrettelegging for spesialisering
 • En spennende jobb med godt arbeidsmiljø
 • Rike friluftsmuligheter

Utdanningsretning

 • Psykiatri

Utdanningsnivå

 • Lege

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: Pål Schreiner Mathiesen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 92028407
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Sonjatunveien 11
9151 Storslett
Søk på stillingen