Kort om arbeidsgiver
Vil du bidra til at innbyggerne i Troms og Finnmark får gode helse- og omsorgstjenester?

Om stillingen
Er du faglig dyktig, trygg og liker å dele av din kunnskap slik at vi blir gode sammen? Er du samfunnsengasjert og ser verdien i å jobbe tverrfaglig for å løse samfunnsoppdraget vårt? Da vil vi gjerne høre fra deg. 

En av våre gode kollegaer skal ha permisjon og vi har ledig vikariat som assisterende fylkeslege. Vikariatet går til 30. juni 2023. Hvis vi får behov for det, kan det bli forlenget. 

Helse- og sosialavdelingen har idag syv assisterende fylkesleger. I tillegg har vi sykepleiere, vernepleiere, jurister, sosionomer og kollegaer med annen relevant høyere utdanning. Sammen skal vi sikre at innbyggerne i Troms og Finnmark får nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester. 

Vi har en givende, utfordrende og variert saksportefølje innenfor det helse- og sosialfaglige området. I samhandling med kommunene og helseforetakene opplever vi at jobben vi gjør er viktig.

Vi har et godt arbeidsmiljø der vi er fleksible og jobber sammen for å sikre faglig forsvarlige helsetjenester. Du får kollegaer både på Vadsø- og Tromsøkontoret og vi samarbeider effektivt digitalt.
I tillegg til et godt fag- og arbeidsmiljø med dyktige kollegaer, får du varierte arbeidsoppgaver og mulighet til å utvikle kompetansen din på flere områder.

Hovedarbeidsoppgavene dine blir å
  • behandle vedtak om tvangsmedisinering
  • behandle førerkortsaker
  • behandle rettighetsklager
  • veilede og gi informasjon innenfor fagområdet
  • ha dialog med kommuner og andre samarbeidspartnere
Kvalifikasjonskrav
For å bli vurdert for stillingen, må du ha
  • medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon som lege
  • relevant klinisk erfaring fra kommune- og/eller spesialisthelsetjenesten
  • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
  • gode samarbeidsevner
Vi ønsker at du har interesse for helselovgivningen og juridiske problemstillinger, relevant spesialistgodkjenning og erfaring med saksbehandling. Det er positivt om du har kunnskap om samisk språk og kultur.
Som medarbeider hos Statsforvalteren kommer du i kontakt med mange ulike mennesker som er i forskjellige livssituasjoner og med ulike behov. Det er derfor avgjørende at du møter alle med respekt og kommuniserer godt både muntlig og skriftlig. Vi legger særlig vekt på personlig egnethet for stillingen og vi tar hensyn til hvordan du kan komplettere avdelingen for øvrig.

Vi tilbyr
Lønn som assisterende fylkeslege i kode 0774 fra 990 000,- kroner til kroner til 1 050 000,- kroner brutto per år i Statens lønnsregulativ avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere, kan vi vurdere høyere lønn. Prøvetiden er seks måneder.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark er for tiden godkjent utdanningsvirksomhet for spesialisering i samfunnsmedisin. Jobb her er tellende i et spesialiseringsforløp. 
Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %).

Du får hyggelige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger. Vi har aktive velferdsforeninger og en arbeidsgiver som jevnlig inviterer til sosiale arrangementer.
Her kan du lese mer om hvordan det er å jobbe hos oss

Vi har fleksibel arbeidstid og to timer i uka kan du trene i arbeidstiden i vårt treningsrom eller være aktiv utendørs om du heller ønsker det. Friluftsmulighetene i og rundt Tromsø er mange. 

Vi tilrettelegger for medarbeidere som har behov for det - for eksempel med tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Mer informasjon om Statsforvalterens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på våre nettsider.  

Se vår Facebookside for statusoppdateringer, videoer og bilder

Vi ønsker mangfold
Vi mener at mangfold er en styrke på arbeidsplassen vår og vi er opptatt av inkludering. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver hos oss for å bidra til at vi kan løse oppgavene våre på en enda bedre måte. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.  

Er dette en stilling for deg?
Ring oss gjerne!
Har du spørsmål om stillingen, ta kontakt med seksjonsleder Lena Nordås på telefon 77 64 20 48 eller
fylkeslege / helse- og sosialdirektør Anne Grethe Olsen på telefon 78 95 03 99 / 90 74 84 56.

Dette må du ha med i søknaden
Du må legge inn CV og skrive søknaden din i Jobbnorge-portalen. Du må legge ved vitnemål og relevante attester.
Her kan du lese mer om søknadsprosessen hos oss

Offentlig søkerliste
Søkerlistene våre er offentlige. Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Du får beskjed hvis offentleglova ikke gir rom for å unnta deg fra listen. 

Positiv særbehandling
Hvis vi får kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkaller vi minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle noen krav. Les mer om dette her. Kryss eventuelt av for dette i søknaden din.
Stillingskategori
Offentlig lege
Arbeidsgiver
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Helse- og sosialavdelingen
Kontaktpersoner
Navn: Anne Grethe Olsen
Tittel: Fylkeslege/helse- og sosialdirektør
Telefon: 78 95 03 99 / 90 74 84 56
Navn: Lena Nordås
Tittel: seksjonsleder
Telefon: 77 64 20 48
Arbeidssted
Fylkeshuset i Tromsø
Strandvegen 13
9007 TROMSØ