Kort om arbeidsgiver

Stord Sjukehus har ledig vikariat for Lis 2/3  innen fagfeltet Ortopedi med oppstart 10.10.22.

Stord sjukehus har 3,5 års teljande teneste for spesialisering innan ortopedi. Vi har seks stk  Lis 2/3  i spesialisering ved kirurgisk seksjon. 3 stk er knytt til Ortopedi og 3 stk er knytt til generell/gastro kirurgi.  Det er 6 delt teneste med vaktansvar for både kirurgi og ortopedi på vakt.

Gruppe 1 - tenesten vil foregå ved  Helse Bergen etter nærare avtale. Stord sjukehus er et lokalsjukehus med akuttfunksjoner. Vi gjennomfører ca 2500 operasjoner årlig.  

Arbeidsoppgåver

 • Pasientretta arbeid på kirurgisk sengepost, operasjonsavdeling og polikliklinikkar
 • Felles vaktberedsskap for fagområda generell kirurgi og ortopedi på kveld og helg.  
 • Du vil raskt få sjølvstendige poliklinikkdager, med bruddkontroller og små innrep.
 • Rettleiing av Lis 1 legar
 • Ansvar for å hjelpe Lis 1 på skadepol kveld/natt/helg
 • Konsultasjonar på sår poliklinikk
 • Assistere overlege under operasjonar  
 • Visittarbeid
 • Undervising på fellesmøter med legegruppene 

Kvalifikasjonar

 • Må ha gjennomført Lis 1 teneste 
 • Norsk autorisasjon som lege er eit krav 
 • Gode norskkunnskapar er heilt avgjerande for forsvarleg pasientbehandling. Søkarar som har andre morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikkje har fullført norskspråklig vidaregåande skule, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annan norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedleggast søknaden. Ved tilsetjing av allereie fast tilsett i føretaket kan ein unntaksvis, i særlege tilfelle, fråvika kravet om bestått norsktest på B2-nivå

Personlege eigenskapar

 • Ansvarsbevisst
 • Sjølvstendig 
 • Arbeidsam 
 • Lærevillig  
 • Faglig fokus  
 • Trivst i eit aktivt og travelt miljø 
 • Bidrar til eit godt arbeidsmiljø
 • Likar utfordringar og det å spele på lag med andre medarbeidarar  

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinkomst
 • Konkurransedyktige pensjonsordning, yrkesskadefrorsikring, gruppelivsforsikring og tjenesteforsikring
 • Triveleg arbeidsmiljø
 • Høgt faglig nivå
 • Ein arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidsliv- bedrift( IA-bedrift)
 • Fagleg og personleg utvikling. 
 • Bolig i nærheten av sykehuset ved behov.

Mangfaldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

 

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Fonna
Kontaktpersoner
Navn: Bodo Gunther
Tittel: Seksjons overlege kirurgi
Telefon: 53491000
Navn: Aud Lisa Kjøl
Tittel: Seksjonsleiar kirurgi
Telefon: 53491039
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgisk seksjon, Stord sjukehus, Helse Fonna HF
tysevegen 64
5416 Stord