Kort om arbeidsgiver
Fastlønnet lege inntil 100 % stilling

Det lyses ut inntil 100 % stilling som fastlege på Søndeled legekontor i Risør kommune. Legekontoret er en solopraksis og har én tilstedeværende legesekretær alle dager. Kommunestyret har vedtatt et samlokalisert legesenter. Prosessen er påbegynt.

Praksisen eies av Risør kommune. Driftsform er fastlønnet kommunal stilling, men kommunen er også åpen for ansettelse som selvstendig næringsdrivende. 

Risør kommune har i dag totalt 7 allmennleger. En av legene har i dag kun kommunale tilsynsoppgaver, mens de andre jobber som fastleger lokalisert på tre ulike legesentre. Fire av legene er spesialister i allmennmedisin. Kommuneoverlege er spesialist innen samfunnsmedisin og psykiatri.

Risør kommune er en del av en interkommunal legevakt lokalisert i Arendal. Det er god mulighet for å ta ekstra vakter dersom det er ønskelig. Kontoret bruker Infodoc Plenario.     

Arbeidsoppgaver
Det søkes etter entusiastisk og samarbeidsvillig lege som er spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering. Risør kommune er godkjent utdanningsvirksomhet, og kan tilby avtale for lege i spesialisering (ALIS avtale). Listetak er p.t. på 550 pasienter, men vil justeres i tråd med stillingsprosent i legestillingen. Søndeled legekontor har åpningstid kl. 08-15.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområde er kurativt legearbeid slik det følger av lov, forskrift og avtaleverk. Herunder deltakelse i interkommunal legevakt og daglegevakt.  Stillingen kan i tråd med avtaleverk bli tillagt andre kommunale oppgaver dersom det er hensiktsmessig og gjennomførbart. Primæroppgave er å drifte fastlegepraksis.

Utdanningsnivå
  • Høgskole/universitetsnivå
  • Medisin                                                                                                
  • Utdanningstittel: Lege      
  • Stilling: lege, Allmennmedisin  

Kvalifikasjoner
Søkere må være spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering. (Ikke-spesialister som er godkjent allmennlege, kan søke dersom kriteriene om overgangsordninger beskrevet i «Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften)» er til stede).

Norsk autorisasjon som lege og norskkunnskaper på et høyt nivå er påkrevd. Personlig egnethet og evne til å drifte solopraksis vil bli vektlagt. Tjenesten er på vei inn i en stor omstilling, så evne og vilje til å jobbe målrettet i team er en viktig egenskap.

Språk
  • Norsk
Vi tilbyr
  • Fast 100 % stilling. Oppstart snarest eller etter avtale
  • Arbeidssted: Søndeled , 4990 Søndeled
  • Lønn etter avtale eller inngåelse av individuell driftsavtale 
  • Ta gjerne kontakt. Vi legger gjerne til rette for at du kan møte ansatte, se på forholdene og høre litt om hvilke planer Risør kommune har for framtidens tjenester. 
Arbeidsgiver ønsker ikke å bli kontaktet av selgere.   
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Risør kommune
Kontaktpersoner
Navn: Bjørn Haugersveen
Tittel: Enhetsleder helse
Telefon: +47 911 31 590
E-post: Bjorn.Haugersveen@risor.kommune.no
Navn: Hans Tomter
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: +47 920 20 078
E-post: Hans.Tomter@risor.kommune.no
Arbeidssted
Øren 37
4990 SØNDELED
Søk på stillingen