Kort om arbeidsgiver

Vår visjon er å fremme helse og livskvalitet. I dette arbeidet har Nevrokirurgisk avdeling ved Stavanger Universitetssykehus (SUS) ansvaret for akutt generell nevrokirurgi , nevrotraumatologi og spinal nevrokirurgi i nedslagsfeltet for Helse Stavanger. Vi utfører ca 750 inngrep årlig som innbefatter også en del ryggmarg stimulatorer og baklofenpumper. Sykehuset har veletablert traumeregister.

Nevrokirurgisk avdeling inngår i Nevrosenteret sammen med nevrologisk avdeling-Vi har felles nevroovervåkningsenhet og fokus på felles høy nevrokompetanse i sengeavdelingen. Det er tett samarbeid med radiologisk avdeling som har døgntilbud innen radiologiske tjenester for fagfeltet vårt.

Stavanger universitetssykehus har 4 overlege stillinger i nevrokirurgi. Vikariatet er for en av overlegene som skal ha overlegepermisjon.

Vi samarbeider med ryggkirurgene i ortopedisk avdeling. Ved sykehuset utføres årlig mellom 800 og 1000 spinale inngrep. Ved nevrokirurgisk avdeling har vi navigator  og Loop-X for peroperativ. Vi foretar inngrep i hele columna for traumer, degenerative forandringer og svulster.

I regionen er det funksjonsfordeling mellom de nevrokirurgiske avdelingene ved universitetssykehusene i Stavanger og Bergen, Ved SUS gjennomføres ikke intrakranial tumorkirurgi, behandling av aneurysmer eller elektiv barnenevrokirurgi.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Vurdering og oppfølging av pasienter i akutte og elektive behandlingsforsløp
 • Nevrotraumatologi og spinale skader/metastasekirurgi i columna
 • Delta i og videre utvikle elektiv spinalkirurgi fra occiput til sakrum
 • Funksjonell spinalkirurgi
 • Polikliniske konsultasjoner og avdelingsarbeid
 • Tverrfaglig vurdering, utredning og behandling
 • Delta i kvalitetssikringsarbeid i avdelingen
 • Internundervisning samt undervisning for ulike helsefaglige grupper
 • Delta i 4-delt vaktturnus med nevrologi/kirurgi som forvakt
 • Bidra til å utvikle avdelingen og SUS inn mot nytt sykehus

Kvalifikasjoner

 • Godkjent spesialist i nevrokirurgi eller utdannelses nivå for konstituert overlege
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk, eller dansk og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2 nivå.

Må mestre følgende:

 • Akutt behandling av hode -og spinale skader
 • Behandling av spontane intrakraniale og intraspinale blødinger og abscesser
 • Behandling av akutte forstyrrelser i CSF-balansen

Må ha kjennskap til/ville lære:

 • De vanligste tilgangene for degenerative lidelser i hele columna
 • Fremre og bakre instrumentelle fikseringer i hele columna
 • Behandling av degenerative spinale tilstander med minimal-invasive metoder/mikroteknikker
 • Ryggmargstimulering
 • Baklofenpumper
 • Må kunne vise til selvstendig kirurgisk erfaring med et visst omfang.

Utdanningsretning:

 • Medisin

Utdanningsnivå:

 • Profesjonsstudium, spesialist godkjenning i nevrokirurgi. Norsk spesialistgodkjenning før eventuell tiltredelse.
 • Det åpnes også for søkere som vil oppnå norsk spesialistgodkjenning innen kort tid. 

Personlige egenskaper

 • Kunne vise til gode samarbeidsevner med alle faggrupper i behandlingsteamet
 • Være fleksibel, løsningsorientert og faglig trygg, arbeider målrettet og strukturert
 • Evne til å bidra positivt til et faglig og kollegialt godt miljø
 • Oversikt over egne oppgaver, også under skiftende omstendigheter
 • Kunne delegere og følge opp delegerte oppgaver
 • Punktlig og pålitelig

Vi tilbyr

 • Faglig og personlig utvikling og muligheter for forsking
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Konkurransedyktig lønn med utgangspunkt i gjeldende overenskomst
 • Gode velferdsordninger

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Roald Baardsen
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 97042442
Arbeidssted
Nevrokirurgisk, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019 Stavanger
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image