Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Avdeling for Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er en del av Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Psykisk helsevern.  

Avdelingen har fem behandlingsenheter, Enhet for avrusning og Enhet for utredning på Sanderud (ca. 5 km fra Hamar sentrum) og Enhet for korttidsbehandling, Enhet for gravide og Enhet for familie på Reinsvoll (ca. 15 km fra Gjøvik). Enhet for gravide og Enhet for familie er regionale enheter.


Våre pasienter har utfordringer med samtidig rus- og psykiske lidelser. De har mulighet til bedring av symptomer og livskvalitet gjennom koordinert utredning og behandling av begge lidelser. Vårt tilbud skal møte pasientens komplekse utfordringer; medisinske, psykologiske og sosiale.


Er du lege og ønsker å bruke og utvikle din kompetanse i en jobb som gir mening?


I vår avdeling vil du møte pasienter med komplekse utfordringer og hjelpebehov. Du, som engasjert og motivert fagperson, vil få erfaringer og muligheter til å jobbe med behandling i et helhetsperspektiv i et tverrfaglig miljø. Du skal jobbe med en pasientgruppe som trenger god og helhetlig behandling. Det vil kreve mye av deg, både som fagperson og medmenneske. Vi stiller derfor høye krav til deg som søker. Ved å jobbe hos oss vil du få både utfordrende og spennende arbeidsoppgaver, du vil jobbe tett sammen med et engasjert kollegium. Erfaringer fra dette fagfeltet vil du oppleve som nyttig i de fleste andre medisinskfaglige arbeidssituasjoner.


TSB er et satsningsområde, og avdelingen ønsker å styrke vår medisinskfaglige kompetanse og faglige utvikling ytterligere. Vi arbeider stadig med å bedre behandlingen for pasientgruppen vår.


Du ansettes i avdelingen og første arbeidsstedet ditt vil være på Enhet for avrusning.

Enhet for avrusning
Enheten har 11 plasser for planlagt innleggelse og to plasser for pasienter som må ha akutt hjelp. Vi er en døgnenhet som tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling til personer med rusmiddelavhengighet og psykiske utfordringer, samt personer i legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Pasienter kan legges inn frivillig eller uten eget samtykke etter §10.2 KHOL.

Behandlingstilbudet
Pasientene våre har ofte psykiske, sosiale og medisinske utfordringer. Vi har derfor medisinsk- og sykepleiefaglig kompetanse. Avrusningen er tilpasset pasientens erfaringer, ressurser, ønsker og mestring både for behandlingen og oppfølging i etterkant. Behandlingen lindrer abstinenssymptomer og forebygger komplikasjoner som kan oppstå ved avrusning.

 

Arbeidsoppgaver

Hos oss vil arbeidsoppgavene dine omfatte følgende hovedområde:

 • Du vil jobbe klinisk rundt pasientene i tverrfaglig team og vil ha ansvar for å følge opp pasientenes totale helsesituasjon, dvs. rusproblematikk samt somatiske og psykiske helseutfordringer.
 • Du vil bistå enhetsledelsen i å ivareta drift jmf. styringsverktøy, kvalitetsmål, og skal delta aktivt i kvalitet- og endringsarbeid.  

Kvalifikasjoner

 • Du har gjerne tidligere erfaring fra TSB og/eller en genuin interesse og nysgjerrighet for fagfeltet.
 • Du skriver og snakker godt norsk.
 • Personlig egnethet tillegges stor betydning.
 • Stillingen krever politiattest.

Personlige egenskaper

 • Du har humor og ro, tålmodighet og empati.
 • Du har evnen til å være glad i mennesker og er ydmyk i egen rolle.
 • Du har god refleksjonskapasitet og evner å sette grenser for deg selv og andre i en behandlingskontekst.
 • Du har gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper og ser nødvendigheten av dette.
 • Du evner å systematisere store mengder informasjon og jobber strukturert.
 • Det er viktig at du leverer kvalitativt god dokumentasjon og er effektiv i ditt dokumentasjonsarbeid. 

Vi tilbyr

 • Utviklingsmuligheter i et spennende og ambisiøst tverrfaglig kollegium.
 • Engasjerte og dyktige kollegaer.
 • Mulighet til å bidra til god behandling for en sårbar og stigmatisert pasientgruppe.
 • Vi legger til rette for spesialisering og hele spesialiseringsløpet kan gjennomføres i vår divisjon.
 • Du tilbys veiledning av erfaren spesialist i rus- og avhengighetsmedisin.
 • Det er også mulighet for rimelig hybel på sykehusområdet.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtalerog reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning
   
  Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Anita Øvre Dobloug
Tittel: Kst. Avdelingssjef
Telefon: 62581706
E-post: Anita.Ovre.Dobloug@sykehuset-innlandet.no
Navn: Bjørn Magnus Simonsen
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 90744657
E-post: bjorn.magnus.simonsen@sykehuset-innlandet.no
Arbeidssted
Avd. for TSB, Sanderud. Sykehuset Innlandet HF
Peter Skredders veg 34
2312 Ottestad