Kort om arbeidsgiver

Nordlandssykehuset HF har ledig fast stilling samt et års vikariat for lege i spesialisering ved Patologiavdeling i Diagnostisk klinikk.

Diagnostisk klinikk yter tjenester til alle ledd i helsevesenet. Vi utfører medisinske laboratorietjenester herunder også patologidiagnostikk og obduksjoner. Avdelingen er lokalisert i Bodø.

Klinikken består av Bildediagnostisk avdeling, Laboratoriemedisinsk avdeling, Patologisk avdeling og har ca. 300 ansatte. Hos oss jobber det  bioingeniører, molekylærbiologer, helsesekretærer, leger og patologer.   

Ved vår patologiavdeling har vi bred variasjon av biopsier, cytologi (inkludert cervixcytologi), immunhistokjemiske analyser og ulike typer molekylære tester (inkludert NGS). Vi utføre både rettslige obduksjoner og vanlige/sykehusobduksjoner.

Avdelingen tilbyr hele spesialistutdanningsløpet i patologi ved Nordlandssykehuset HF i Bodø. Tentativ plan for gjennomføring av utdanningsløpet utarbeides ved tiltredelse av stillingen. 

Patologiavdelingen har 8 overleger og 3 LIS stillinger. LIS jobber tett med overlegene og deltar aktivt i alle diagnostiske aktiviteter i histologi, cytologi, frysesnitt og obduksjoner. I tillegg deltar LIS i undervisningen og på MDT-møter med alle kliniske avdelinger på sykehuset.

Det er også mulighet for forskning og fagutvikling, og legene på patologi har et meget godt arbeidsmiljø som scoret svært høyt i alle forbedringsanalyser. Avdelingen er akkreditert under Norsk akkreditering standard.  

Arbeidsoppgaver

 • beskrivelse og beskjæring av vevspreparater (makro)
 • diagnostikk av histologi og cytologi preparater under veiledning av patologer
 • deltar i obduksjoner (både sykehuset og rettslige) under veiledning
 • internundervisning for LIS og overleger på patologiavdelingen etter rotasjon
 • deltakelse på tverrfaglige møter som er knyttet til ulike type kreft

Kvalifikasjoner

 • fullført LIS 1 (turnus)
 • norsk autorisasjon som lege
 • erfaring innenfor patologi er en fordel
 • behersker norsk (muntlig og skriftlig)

Personlige egenskaper

 • har gode samarbeidsevner
 • er interessert i patologifaget
 • er interessert i forskning
 • liker å jobbe i team

Vi tilbyr

 • gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • lønn iht. gjeldende overenskomster og avtaler
 • meget god veiledning og arbeidsmiljø 
 • hele spesialiseringsperiode i Bodø
 • moderne fasiliteter
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson
Navn: Khalid Ibrahim Al-Shibli
Tittel: Avdelingsleder
E-post: Khalid.Al-Shibli@nordlandssykehuset.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Diagnostisk klinikk, Patologiavdeling 
Parkveien 95
8007 Bodø