Kort om arbeidsgiver

Følgende ledige stilling fra dags dato

100 % vikariat som Lege i spesialisering 2/3

Barne- og ungdomsklinikken har ca. 2 500 innleggelser årlig, herav 350 på nyfødtintensiv og 13 000 polikliniske konsultasjoner. Sykehuset har ca 3 000 fødsler årlig, og klinikken har en aktiv og avansert neonatologisk virksomhet og mottar og behandler premature fra 28. svangerskapsuke. Klinikken dekker alle pediatriske sub-spesialiteter, inklusive sosialpediatri. I tillegg har vi et eget team fra barne- og ungdomspsykiatrien. Barne- og ungdomsklinikken har egen forskningsgruppe

Arbeidsoppgaver

Arbeid ved barne- og ungdomsklinikkens mottak, døgnområde, poliklinikk og nyfødtintensiv. Inngår i vaktarbeid som primærvakt.          

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført LIS 1
 • Søker må beherske norsk/skandinavisk språk godt, både skriftlig og muntlig
 • Søker må være positiv og mestre endringer i en travel hverdag
 • Det er ønskelig med erfaring fra pediatri, men ingen forutsetning
 • Personlig egnethet vektlegges

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Har en stor grad av bevissthet rundt egen kompetanse og hva man må søke veiledning på, i forhold til fagets kompleksitet
 • Trives med å jobbe i team
 • God evne til å jobbe selvstendig og strukturert, samt evner å prioritere
 • Stor arbeidskapasitet, effektiv og fleksibel
 • Villighet til å bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Et godt faglig miljø, dyktige medarbeidere, bredt og variert pasientgrunnlag
 • Tilstedeværende primærvakt - p.t. 10-delt
 • 10-delt baktvaktsordning med tilstedevakt
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

Etter helsepersonelloven § 20a er det krav om politiattest ved tilsetting. 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktperson
Navn: Jon Olav Hunderi
Tittel: Overlege/seksjonsleder
Telefon: 91 88 08 16
Arbeidssted
Barne- og ungdomsklinikken
Kalnesveien 300
1714 Grålum