Kort om arbeidsgiver
Stavanger legevakt er ansvarlig for nødvendige helsetjenester for innbyggerne i både Stavanger, Sola og Randaberg Kommuner. Stavanger legevakt består av fengselshelsetjenesten, kriseteam, voldtektsmottaket, psykiatrisk sykepleier og legevakten. Sammen er disse avdelingene ansvarlig for beredskap og respons på situasjoner som faller utenfor fastlegens rammer og åpningstider.

Stavanger fengsel er en enhet med høyt sikkerhetsnivå. Fengselet har ordinær kapasitet på 68 plasser fordelt på kvinner og menn. Fengselet prioriterer innsatte med varetektsdommer eller domfelte med korte straffer. Fengselshelsetjenesten gir kommunale helsetjenester til innsatte i Stavanger fengsel på dagtid. Legevakten gir tjenester til øvrige tidspunkt som til befolkningen ellers.

Fengselshelsetjenesten er en liten avdeling i Stavanger fengsel bestående av tre sykepleiere og en lege, men vi jobber også tett på kriminalomsorgens betjenter og administrasjon og har et svært godt samarbeid og fellesskap med dem. Avdelingen fungerer som et fastlegekontor inne i fengselet, og du vil møte på pasienter med både somatiske og psykiske plager. Vi ser gjerne at du har erfaring innen arbeid med rus og psykisk helse, da det er høy forekomst av denne typen helseutfordringer blant innsatte i Norske fengsler.

Fengselshelsetjenesten har to ledige kommunale bistillinger med praksiskompensasjon i 20%. Ønskelig med tiltredelse snarlig.


Arbeidsoppgaver 
 • Medisinskfaglig ansvar for helse- og omsorgstjenester til innsatte
 • Legekonsultasjoner/behandling av innsatte.
 • Samarbeid med sykepleiere i fengselshelsetjenesten og leger/sykepleiere på legevakten.
 • Samarbeid med psykolog/ psykiater ansatt i spesialisthelsetjenesten
 • Utarbeide, kvalitetssikre og revidere lokale interne medisinskfaglige rutiner og protokoller
 • Bidra til internundervisning av annet personell
 • Beredskapshåndtering/krisehåndtering

Kvalifikasjoner
 • Medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon 
 • Kandidaten må være spesialist i allmennmedisin eller inngå avtale om spesialisering ved tiltredelse.
 • Det er en fordel om du har relevant erfaring innen områdene psykisk helse og rusbehandling.
 • Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende C1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.
 • Du må framlegge ordinær politiattest til arbeidsgiver og uttømmende politiattest til kriminalomsorgen, ikke eldre enn tre måneder.

Personlige egenskaper 
 • Du må beherske norsk og engelsk, muntlig og skriftlig.
 • Vi ønsker leger med stor interesse for å arbeide med mennesker i vanskelige livssituasjoner.
 • Du må være en god kommunikator, engasjert i faget og interessert i å holde deg faglig oppdatert.
 • Du må være serviceinnstilt, ha gode samarbeidsevner, være strukturert og løsningsorientert.
 • Du må være ansvarsbevisst, jobbe selvstendig og kunne ta egne avgjørelser.
 • Du må være fleksibel i din arbeidsutførelse og håndtere utfordringer som kan oppstå i en hektisk hverdag.
 • Du er robust og håndterer vanskelige situasjoner.
 • Personlig egnethet vil kunne vektlegges

Vi tilbyr 
 • Dagarbeidstid
 • En spennende og variert arbeidshverdag
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Hjem-jobb-hjem avtale
 • Et trivelig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter.
 • Stillingskode: 852700-Lege eller 852701-Legespesialist
 • Lønn ihht. garantilønn i Stavanger kommune, eller individuell lønnsvurdering ved tilsetting.
 • Lege med fastlegeavtale vil få praksiskompensasjon etter SFS2305
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Stavanger kommune
Fengselshelsetjenesten
Kontaktperson
Navn: Camilla Tjøsvoll
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 51507616
E-post: Camilla.tjosvoll@stavanger.kommune.no
Arbeidssted
Stavanger fengsel
Grødemveien 30
4029 Stavanger