Kort om arbeidsgiver
Kort om stillingen
Sola kommune søker etter kommuneoverlege til 100 % fast stilling (37,5 t/u).
Kommuneoverlegen er vår medisinskfaglige rådgiver. Du vil få ansvar for og jobbe med lover og forskrifter innen samfunnsmedisin, miljørettet helsevern, smittevern og beredskap. Samtidig vil du få en sentral rolle i faglig ledelse og utvikling av kommunens legetjenester.

Det vil fra 2023 være 150 % kommuneoverlegestilling i Sola, i tillegg vil det være en interkommunal eller kommunal beredskapsordning. 

Stillingen rapporterer til kommunalsjef for levekår og du vil ha hele kommunen som arbeidsområde.

Arbeidssted
Du blir en del av stab levekår som holder til i Sola rådhus.

Kvalifikasjoner
Offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon
Påbegynt eller fullført spesialistutdanning i samfunnsmedisin
Relevant erfaring
Krav om gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
Politiattest av nyere dato må leveres før tiltredelse

Personlige egenskaper
Vår nye kommuneoverlege har stor interesse og engasjement for samfunnsmedisin.  Du er opptatt av å holde deg faglig oppdatert og bidra til utvikling og gode løsninger for legetjenesten i Sola kommune.
Du trives i samarbeid med andre og er nysgjerrig og åpen i møte med nye mennesker.
I tillegg er det viktig for oss at du:
 • er handlekraftig med god gjennomføringsevne
 • er fleksibel og løsningsorientert
 • evner å jobbe analytisk og tenke helhetlig.
Personlig egnethet vil bli vektlagt
 
 Ansvar/Arbeidsoppgaver
Dine hovedoppgaver vil være:

Lede og koordinere det samfunnsmedisinske arbeidet i kommunen:
 • medisinskfaglig rådgiving til alle kommunens virksomheter og kommunens talsperson i medisinskfaglige spørsmål
 • smittevern
 • folkehelse
 • miljørettet helsevern
 • beredskapsarbeid
 • oppgaver etter lov om psykisk helsevern
Overordnet faglig ledelse av legetjenestene i Sola kommune
 • sørge for at kommunen har system som sikrer faglig kvalitet på legetjenestene i henhold til krav i lov, forskrift og sentrale føringer.
 • koordinere og lede et systematisk arbeid med fag-, kvalitet-, og tjenesteutvikling og bidra til samhandling internt og ekstern
 
Vi tilbyr
Hos oss får du muligheten til å være med å påvirke og videreutvikle kommuneoverlegerollen og organisering/løsning av arbeidsoppgaver innen samfunnsmedisin.
Du blir en del av et engasjert og faglig sterkt miljø og får jobbe i en kommune som satser og jobber for utvikling fag, kvalitet og samhandling i legetjenestene. 
Vi tilbyr også tilrettelegging for spesialistutdanning i samfunnsmedisin
Sola kommune har gode pensjons- og forsikringsordninger, fleksibel arbeidstid, mulighet for hjemmekontor og Hjem-Jobb-Hjem ordning for våre ansatte.
Ansettelse skjer ellers på de vilkår og med de plikter som kommer frem av utlysing, og de til enhver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
Lønn i henhold til lokal lønnspolitikk.

Søknad sendes
Søknadsskjema finner du ved å søke på elektronisk søknadsskjema.
Deltidsansatte som har lavere stillingsprosent og som er kvalifisert for den utlyste stillingen, kan gjøre krav på fortrinnsrett. Slikt krav må fremsettes tydelig i søknaden.
Vennligst ikke send inn vitnemål og attester.
Dette må du ta med deg på et eventuelt intervju.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Sola kommune
Fagstab Levekår
Kontaktperson
Navn: Øyvor Sønstabø
Tittel: kommunalsjef Levekår
Telefon: 40001140
E-post: oyvor.sonstabo@sola.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Sola rådhus
Rådhusvegen 21
4050 SOLA