Kort om arbeidsgiver

Vil du være med på laget? Er du en engasjert, fremoverlent og erfaren legespesialist innen mikrobiologi med gode samarbeidsevner?

Vi ønsker å legge til rette for at nåværende avdelingsoverlege kan bruke tiden sin på andre oppgaver og søker herved en avdelingsoverlege som kan bidra til å videreutvikle avdelingen vår.  

Avdelingen har godt fagmiljø som utfører mange varierte arbeidsoppgaver. Legene i avdelingen jobber tett mot sykehusets kliniske avdelinger og er også engasjert i smittevern og forskning.

Avdeling for mikrobiologi og smittevern består av seks seksjoner; generell mikrobiologi, spesiell mikrobiologi, molekylær mikrobiologi, smittevern, forskning og utvikling, og seksjon for leger. Legene har også medisinsk fagansvar innen infeksjonsimmunologi. Vi betjener alle kliniske avdelinger på Ahus og mottar i tillegg prøver fra eksterne brukere. Avdelingen driver forskningsaktivitet nært knyttet til den diagnostiske virksomheten og er nasjonalt referanselaboratorium for HPV.
Foruten diagnostikk, undervisning og forskning driver avdelingens leger med rådgivning, undervisning og arbeid med sykehusets infeksjonskontrollprogram.
Vi har seks overlegestillinger og tre utdanningsstillinger. Avdelingen er akkreditert  etter NS-ISO 15189 og har CE-merket medieproduksjon.

Arbeidsoppgaver

 • Faglig rådgiver til avdelingsleder
 • Inngå i avdelingens ledergruppe
 • Bidra til å sikre god faglig kvalitet og utvikling av rutinediagnostikk samt forskningsaktivitet i avdelingen
 • Ansvar for kompetanseutvikling blant legene og sikre god arbeidsflyt 
 • Være avdelingens representant i arbeid internt på Ahus og eksternt
 • Lederansvar (personal- og  økonomiansvar) for Seksjon leger
 • Bidra i rutinediagnostikk og vakttjeneste   

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege   
 • Spesialist i  medisinsk mikrobiologi   
 • Beherske skandinavisk språk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Arbeide målrettet etter avdelingens og divisjonens målsetting og kunne bidra i helheten
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon med evne til å lytte og være tydelig
 • Løsningsorientert med god gjennomføringsevner
 • Fleksibel, positiv og initiativrik 
 • Bidra til et godt og inkluderende arbeidsmiljø 
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor betydning 

Vi tilbyr

 •  Høyt faglig nivå med spennende og krevende oppgaver
 • Engasjerte kollegaer som er opptatt av kvalitet og fremdrift
 • Et positivt og støttende arbeidsmiljø
 • Inspirerende og lærerikt arbeid 
 • Stor grad av fleksibilitet
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass
 • Sentral beliggenhet omgivelser med kort reisevei fra Oslo 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Unn Skovholt Halvorsen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 93096424
Hjemmeside
Arbeidssted
Divisjon for diagnostikk og teknologi, avdeling  mikrobiologi og smittevern.
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen