Kort om arbeidsgiver
Barne- habiliteringsavdelingen i Helse Nord-Trøndelag lyser ut en fast stilling som lege i spesialisering innen pediatri /LIS3

Levanger har rundt 20.000 innbyggere og er en av 23 kommuner i nedslagsfeltet til Barne- og habiliteringsavdelingen i Helse Nord-Trøndelag (HNT).

Levanger ligger omtrent 80 km nord for Trondheim og 50 km fra Værnes Lufthavn. Flytiden Værnes-Gardermoen er 1 time.
Levanger kommune har godt utbygd skoleverk, et rikt kulturliv og har en variert natur mellom fjord og fjell med gode muligheter for friluftsliv.  

Klinikk for kvinne, barn og familie - KBF, er sammensatt av ulike avdelinger som innen sitt spesialfelt skal gi tilbud om utredning, behandling, pleie og omsorg til kvinne, barn, unge og deres familie. Organiseringen skal medføre at det enkelt å gi et helhetlig tilbud til pasientgruppen. Avdelingene i KBF er Barne- og habiliteringsavdelingen, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP), Gynekologi og fødeavdeling i Levanger og Gynekologi og fødeavdeling i Namsos.
Barne- og ungdomsposten i HNT består av følgende:

Sykehuset Levanger:

 • Seksjon sengepost for barn og unge fra 0-18 år
 • Seksjon for premature og syke nyfødte fra uke 30
 • Enhet for dagbehandling
 • Poliklinikker

Sykehuset Namsos:

 • Poliklinikk 

Avdelingen har et nært samarbeid med Habiliteringstjenesten for barn og unge og BUP samt sykehusets øvrige avdelinger og har et godt faglig samarbeid med Barneklinikken på St. Olavs hospital. 

Barne- habiliteringsavdelingen i Helse Nord Trøndelag lyser ut en fast stilling som lege i spesialisering i barnesykdommer.

Oppstartsdato: så raskt som mulig men dato avtales med søker ut fra ønsker og behov.

Interesserte som er under LIS1-utdanning kan søke og få oppstartsdato ved endt utdanning.

Utdanningsløpet som spesialist foregår i avdelingen vår og spesialiseringen gjennomføres etter avtale på St Olavs hospital i Trondheim. Du kan lese mer om spesialisering i barnesykdommer her: Spesialisering i barnesykdommer - hnt.no

Barne- og ungdomsposten er organisert med egen seksjon for leger, ledet av seksjonsleder/avdelingsoverlege.

Håper du finner dette interessant - Vi gleder oss til å høre fra deg! :)

Arbeidsoppgaver

Stillingen er plassert ved sykehuset Levanger. Avdelingen har per dato 7-delt LIS-vakt.
Arbeidsoppgaver vil være daglig postarbeid, vaktarbeid, dagbehandling, poliklinikk og medisinsk avstandsoppfølging.
Barne- og ungdomsposten er en aktiv avdeling med ø-hjelpsmottak i avdelingen, stor variasjon i  arbeidsoppgaver og en fin, variert og spennende pasientgruppe i aldersspennet 0-18 år.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført LIS1
 • Erfaring fra fagfeltet er ønskelig men ikke et krav
 • God i norsk muntlig og skriftlig kommunikasjon

Personlige egenskaper

 • Du har interesse for fagfeltet og et sterkt faglig engasjement
 • Du verdsetter og bidrar til gode samarbeid
 • Du kommuniserer godt med pasienter, pårørende og kolleger 
 • Du setter pris på et faglig fellesskap der vi deler kunnskap og kompetanse med hverandre  
 • Du er fleksibel, tar initiativ og bidrar til nytenkning
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt     
 • Den som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr. Lov om helsepersonell § 20a. Ved tiltredelse skal politiattesten ikke være eldre enn 3 måneder.

Vi tilbyr

 • Et godt og faglig sterkt arbeidsmiljø
 • En spennende og variert arbeidshverdag innenfor et bredt fagområde med rotasjon mellom sengepost, enhet premature og syke nyfødte og poliklinikk.
 • Nærmeste leder er avdelingsoverlege.
 • Lønn i henhold til gjeldene overenskomst.
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk
 • Gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktperson
Navn: Hilde Sundal
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 74097635
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for kvinne, barn og familie, Sykehuset Levanger
Kirkegt. 1
7600 Levanger