Kort om arbeidsgiver

Onkologi - eit fag i stor utvikling!

Vil du vere med på å byggje  den beste klinikken?

Vi søker overlege med brennande engasjement innanfor faget onkologi og har ledige stillingar som onkolog frå ca januar 2023 eller med oppstart etter næmare avtale.

I klinikk for kreftbehandling og rehabilitering i Helse Møre og Romsdal er der stråleterapieining, sengepost, lindrande team og poliklinikk i Ålesund, samt kreftpoliklinikk og lindrande team ved Volda, Molde og Kristiansundsjukehus. I tillegg har vi spesialisert rehabilitering som ein del av vårklinikk. 

Vi håper du ønsker å jobbe i eit fag som gjer moglegheit for å arbeide med ein rekke varierte fagfelt som utvikler seg raskt slik at nye behandlings mogleheiter kjem hyppig. Onkologi gjer også gode høve til forskning! 

Seksjonene skal gi eit breitt onkologisk tilbod til kreftpasientar. Dette gjeld også pasientar utanfor Helse Møre og Romsdal sitt primærområde, om faglege og geografiskeomsyn gjer dette naturleg.

Hovedarbeidsstad blir Ålesund med reisedager til Volda 1-2 dager i uken.  Det er vaktordning ved Kreftavdelinga i Ålesund

Arbeidsoppgåver

 • Må trivast i eit aktivt og travelt miljø
 • Kliniske arbeidsoppgavene vil blant annet omfatte polikliniske konsultasjoner, håndtering av henvisninger, deltagelse på MDT møter og tilsyn
 • Deltaking i kliniske studier .Onkologiske legar er delt inn etter faggruppane uro/sarkom/CNS; GI/melanom; brystkreft/thyreoidea og stråleterapi
 • Stillingane inneber tjeneste ved Volda sjukehus/kreftpoliklinikk 1-2 dager per uke

Kvalifikasjonar

 • Du er overlege med godkjent spesialitet innan onkologi
 • Du behersker norsk godt, både skriftlig og muntlig
 • Du er ansvarsbevisst 
 • Du forheld deg lett til pasientar, pårørande og kollegaer
 • Du har gode kommunikasjonsevner
 • Du deler gjerne kunnskap med andre
 • Det er ein fordel med Phd, forskningskompetanse  
 • For stillinga blir det vektlagt personleg eignaheit for klinisk arbeid med kreftpasientar

Personlege eigenskapar

 • Du har gode samarbeidsegenskapar
 • Du trivast i eitt aktivt og travelt miljø
 • Du bidreg til eit godt arbeidsmiljø
 • Du har evnen til å jobbe sjølvstendig

Vi tilbyr

 • Felles fagmiljø innad i klinikken og mellom lokasjoner
 • Sterkt tverrfagleg samarbeid med andre, både overlegar og andre profesjonar
 • Felles undervisning/fagmøter
 • Ein inkluderande arbeidsplass
 • Løn etter gjeldande overeinskomstar
 • Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår
 • Sterkt tverrfagleg samarbeid
 • Ein inkluderande arbeidsplass
 • Løn etter gjeldande overeinskomstar
 • Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Kontaktperson
Navn: Jorun Bøyum
Tittel: Klinikksjef
Telefon: 70106807
E-post: Jorun.Boyum@helse-mr.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Legar kreftavdelinga, Helse Møre og Romsdal HF
Åsehaugen 5
6017 Ålesund