Kort om arbeidsgiver
Hovedoppgaver:
 • Medisinsk- og samfunnsfaglig rådgivning til kommunens ledelse og organisasjonen
 • Ivaretakelse av andre oppgaver som i lovgivning er særskilt tillagt kommuneoverlegen
 • Faglig ansvarlig for miljørettet helsevern, smittevern og helseberedskap
 • Strategisk fag- og kvalitetsutviklingsarbeid innen kommunens helse-, omsorgs- og sosiale tjenester
 • Samfunnsmedisinsk rådgivning i kommunens folkehelsearbeid og i kommunens plan- og samfunnsutvikling
 • I krisesituasjoner må det påregnes å delta i kommunens beredskapsarbeid, med en viss tilgjengelighet ut over ordinær arbeidstid
 • Overordnet faglig ansvarlig for pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4a og helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9
 • Arrangere fagdager for ALIS legene
 Kvalifikasjonskrav:
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført LIS-1 /turnustjeneste
 • Påbegynt/spesialist i allmennmedisin eller samfunnsmedisin
 • Kjennskap til og erfaring fra kommunal virksomhet og kommunehelse- og omsorgstjenesten vil bli tillagt vekt
 • Generell kunnskap og interesse for offentlig forvaltning og kjennskap til aktuelle lov- og forskrifter
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk, skriftlig og muntlig
 I stillingen må du:
 • Ha gode kommunikasjons- og samhandlingsegenskaper med innbyggere, kollegaer, media og andre samarbeidspartnere
 • Kunne jobbe selvstendig på en systematisk, effektiv og målrettet måte
 • Ha evne til å tenke helhetlig, forebyggende og tverrfaglig
 • Være opptatt av endrings- og utviklingsarbeid
 • Utvise initiativ, interesse og engasjement for samfunnsmedisin og inneha god rolleforståelse
 Personlig egnethet vektlegges.
Vi tilbyr:
 • Spennende arbeidsoppgaver innenfor kommunehelsetjenesten.
 • Godt arbeidsmiljø
 • Tilrettelegging for vedlikehold av spesialitet
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
Annet:
Vi stiller krav om gyldig politiattest iht helse og omsorgstjenesteloven § 5-4. Denne må fremlegges før tiltredelse.
Stillingen er et svangerskapsvikariat med mulighet for forlengelse. 
Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Tønsberg kommune
Kontaktperson
Navn: Martine Gran
Arbeidssted
Tønsberg kommune
Halfdan Wilhelmsens Alle 1c
3110 TØNSBERG