Kort om arbeidsgiver

Anestesi- Intensiv- og Operasjonsavdelingen (AIO) i Kristiansand har ledig 1 x 100% st. vikariat for Lege i spesialisering, spesialitet anestesiologi. Vikariatet er på 12 mnd med mulighet for forlengelse. Oppstart 1.11.2022 eller etter avtale.

Vi søker deg med stort engasjement og interesse for anestesi.

Sørlandet sykehus har avtale om gruppe 1 tjeneste ved OUS. 

Avdelingen har 22 overlegestillinger og 5 stillinger for lege i spesialisering. For tiden er det 8-delt primærvakt og 9-delt bakvakt, begge tilstedevakt 1:1. I tillegg planlegges det hjemmevaktsordning for overleger ved innføring av trombektomi 24/7 i 2023. Avdelingen gjennomfører ca 10 000 anestesier til et bredt utvalg av pasienter, og har  1000 – 1200 respirator- / ventilasjonsstøttedøgn pr år til både voksne og barn.

Vi har 13 operasjonsstuer og gir anestesi til fagfeltene ortopedi, urologi, gastrokirurgi, endokrin/mamma, kar/thorax, gyn og ønh, både elektiv og ø-hjelp-kirurgi. Høsten 2022 planlegger sykehuset i Kristiansand  å gå til anskaffelse av en operasjonsrobot.

Cerebral trombektomi er i dag et tilbud på ukedager fra 08-22, og i løpet av 2023 planlegger vi å utvide dette tilbudet til å gjelde hele døgnet.
Det er mulighet for å delta i intensivtransportordning.
Avstanden til regionsykehus gjør at Sørlandet sykehus Kristiansand har høyegendekningsgrad. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring, og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etniskbakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.  

Arbeidsoppgaver

  • Stillingen inngår i avdelingens vaktordning

Kvalifikasjoner

  • Norsk autorisasjon som lege.
  • Vi vektlegger god norskkunnskap, både skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

  • Evne og vilje til å jobbe i team.
  • Bidra til å videreutvikle avdelingen. 
  • Personlig egnethet vektlegges.
  • Strukturert og ansvarsbevisst

Vi tilbyr

  • Vi tilbyr et stimulerende faglig miljø med fokus på fagutvikling, teamarbeid/simulering, undervisning og forskning.
  • Et trivelig arbeidsmiljø i stadig utvikling.
  • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Siri Bernadette Lund
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 970 80 024
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Anestesi- Intensiv og Operasjonsavdelingen, Kristiansand
Egsveien 100
4615 Kristiansand