Kort om arbeidsgiver

Har du lyst på en mulighet som vikaroverlege på Kvinneklinikken ved St. Olavs Hospital?

Vi søker 6 dyktige overlegevikarer i 100% stilling i en varighet på ett år. Vikariatene er tilsluttet Kvinneklinikkens leger i en av våre 5 seksjoner: Seksjon for generell gynekologi, Fertilitets seksjonen, Seksjon for gynekologisk kreft, Fødeseksjonen og Senter for fostermedisin. Vi søker overlegevikarer fra hele landet og kan tilrettelegge for digitale intervju.

Det er felles vaktordning for leger med LiS i primærvakt og overleger i sekundær - og tertiærvakt. Primær- og sekundærvakt har tilstedevakt hele døgnet, mens tertiærvakten har hjemmevakt om natten. Fertilitetsseksjonen har 7-døgns drift, med 5 delt helgevakt. Stillingen inngår i den gjeldende helgebemanningen ved seksjonen, alternativt i klinikkens vaktberedskap for øvrig ut fra behov. De som tilsettes må være villig til å arbeide ved Kvinneklinikkens enhet ved Orkdal sjukehus og Spesialistpoliklinikken ved Fosen DMS hvis det er behov for det.

  Kvinneklinikken har lokal- og regionfunksjoner for Trondheim og tidligere Sør-Trøndelag fylke, regionfunksjon for Helse Midt-Norge, og er en del av Det medisinske fakultet, Norges Teknisk Naturvitenskaplige Universitet – NTNU. 

  Vennligst oppgi minst 2 referansepersoner.

  Arbeidsoppgaver

  Arbeidsoppgavene kan variere noe ut fra hvilken seksjon man tilsettes i.

  • Kirurgi
  • Poliklinikk
  • Vurdering av henvisninger
  • Visittgang
  • Veiledning og undervisning av leger i spesialisering
  • Mottak av pasienter tiltrengende øyeblikkelig hjelp
  • Delta i arbeid utenom egen seksjon ved behov.
  • Undervisning av medisinske studenter om nødvendig

  Kvalifikasjoner

  • Norsk autorisasjon som lege
  • Spesialist i gynekologi og obstetrikk er ønskelig
  • Bred klinisk erfaring  er ønskelig
  • Interesse for forskningsaktivitet og undervisning
  • Behersker norsk for muntlig og skriftlig kommunikasjon
  • Gode dataferdigheter

  Personlige egenskaper

  • Strukturert, selvstendig og nøyaktig
  • Takle høyt arbeidstempo
  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
  • Personlig egnethet vektlegges

  Vi tilbyr

  Stillingskategori
  Overlege/spesialist
  Arbeidsgiver
  St. Olavs Hospital HF
  Kontaktperson
  Navn: Tone.Shetelig.Lovvik
  Tittel: Klinikksjef
  Telefon: 72575715
  E-post: Tone.shetelig.lovvik@stolav.no
  Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
  Hjemmeside
  Arbeidssted
  Kvinneklinikken, St. Olavs hospital
  Olav Kyrres gt. 11
  7030 Trondheim