Kort om arbeidsgiver
Vi har ledig en 50 % fast stilling som lege i NTNUs bedriftshelsetjeneste. BHT har en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål. Bedriftslegen vil bistå ansatte, ledere, verneombud og tillitsvalgte i det forebyggende og helsefremmende arbeidsmiljøarbeidet.   

Nærmeste leder er seksjonssjef HMS- og beredskap.

Sentrale arbeidsoppgaver
 • Medisinsk ansvarlig i BHT 
 • Forebyggende helsearbeid i arbeidsmedisin og arbeidshelse 
 • Målrettede helseundersøkelser 
 • Veiledning/rådgiving innen sykefraværsoppfølging, IA-arbeid og ved    yrkesskader 
 • Helse- og arbeidsmiljøoppfølging på individ- og organisasjonsnivå 
 • Tverrfaglig samarbeid med nærmeste kollegaer og ansatte ved andre NTNU-enheter 
 • Medisinsk rådgivning ved akutte helsemessige problem på campus og feltarbeid i inn- og utland, for eksempel ved infeksjoner/epidemier/katastrofer  
 • Kurs og opplæring 
Kvalifikasjonskrav
 • Norsk autorisasjon som lege 
 • Erfaring med/interesse for arbeidsmedisin  
 • Erfaring med bruk av relevante elektroniske verktøy og systemer 
 • God dokumentasjonsforståelse og evne til utvikling av rutiner 
 • God fremstillingsevne på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig 
Ønskede kvalifikasjoner 
 • Spesialitet i arbeidsmedisin eller annen relevant spesialitet.  
 • Erfaring med forebyggende helsearbeid 
 • Erfaring fra bedriftshelsetjeneste 
Personlige egenskaper 
 • Du er initiativrik og selvstendig. 
 • Du er fleksibel og løsningsorientert 
 • Du har gode kommunikasjonsevner 
 • Du har gode samarbeidsevner og evne til å bygge nettverk 
 • Du er selvstendig og proaktiv  
 • Du er planmessig og strukturert  
Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen. 

Vi tilbyr 
 • En uformell og hyggelig arbeidsplass med engasjerte kollegaer 
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et universitetsmiljø i utvikling 
 • Tverrfaglig samarbeid 
 • Muligheter for kompetanseutvikling 
 • Fleksibel arbeidstid 
 • En av landets beste pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Mulighet for i trening i arbeidstiden 
 • ansattegoder og fordeler
Lønn og vilkår 
Stillingen lønnes som bedriftslege kode 0791 normalt fra kr 840 000 til kr 1000 000 (i 100% stilling) avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.  
Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Generell informasjon 
NTNU mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker at våre ansatte skal speile befolkningen, og søker til enhver tid de beste hodene. Dette gir NTNU økt produktivitet, innovasjon, bedre beslutningsprosesser, økt medarbeidertilfredshet og det konkurransefortrinnet vi trenger for å gjennomføre vårt samfunnsoppdrag innen forskning og utdanning. 

NTNU legger vekt på tilrettelegging og oppfordrer deg som kvalifisert kandidat til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn. 

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.
Offentlig søkerliste med navn, alder, stillingstittel og bostedskommune utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Vurdering vil bli gjort i henhold til gjeldende lovverk. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt faggruppeleder BHT Ann Kristin Sjaastad, telefon 91877856, epost ann.kristin.sjaastad@ntnu.no

Synes du dette ser interessant ut, og i samsvar med dine kvalifikasjoner, sender du oss din søknad elektronisk via jobbnorge.no med CV, vitnemål og attester vedlagt. Ved forespørsel må du kunne fremskaffe bekreftede kopier av din dokumentasjon 

Søknadsfrist: 25.09.2022
Merk søknaden med referansenummer: NTNU 60/22

HR- og HMS-avdelingen

HR- og HMS-avdelingen har ansvar for universitetets overordnede personalpolitikk og -forvaltning, systematisk HMS-arbeid, beredskap og bedriftshelsetjenesten. Vi arbeider med politikk, forhandlinger, lovverk, leder- og organisasjonsutvikling, rekruttering og personalforvaltning. Avdelingen har nært samarbeid med fakultetenes personalseksjoner, med ledere, fagforeninger og ansatte. 
NTNUs bedriftshelsetjeneste (BHT) er en faggruppe i Seksjon for HMS og beredskap, som ligger i HR- og HMS-avdelingen. 
HR- og HMS-avdelingen er en avdeling i Fellesadministrasjonen.
Stillingskategori
Bedriftslege
Arbeidsgiver
NTNU
Kalvskinnet
Hjemmeside
Arbeidssted
NTNUs bedriftshelsetjeneste
Sverres gate 12
7491 TRONDHEIM