Kort om arbeidsgiver
Bydel St. Hanshaugen har en ledig fastlegehjemmel, for tiden knyttet til Atlas Medisinske senter AS, Dronningens Gate 40, 0154 Oslo.Atlas medisinske senter er et fastlegekontor med totalt 2 fastlegehjemler.Begge 2 er erfarne allmennleger. Den utlyste hjemmelen har per i dag etlistetak på 1500 pasienter. Legesenteret harerfarne medarbeidere og utfører vanlige hurtigtester – mens øvrige analyser ogprøver tas ved Fürst medisinske laboratorium – lokalisert i samme bygg.Legesenteret benytter Pridok journalsystem.

Nærmere informasjon om legesenteretog betingelser fås ved henvendelse til Terje Blix Lie på mail atlasmed@atlasmed.no

Arbeidsoppgaver
  • Fastlege i uselektert praksis
  • Nært samarbeid med bydelens øvrige helsetjenester
  • Fastleger kan iht. Rammeavtalen pålegges offentlig legearbeid i inntil 7,5 timer per uke
  • Fastleger må iht. fastlegeforskriftens § 23 kunne gi tilbud om hjemmebesøk
Kvalifikasjoner
Erfaren allmennlege, fortrinnsvis spesialist i allmennmedisin, ev. godt påbegynt spesialisering og / eller lang erfaring fra uselektert praksis

Personlige egenskaper
  • Det legges vekt på personlig egnethet, som evne til samarbeid og gode koordinerings- og kommunikasjonsevner
  • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig, er en forutsetning
  • Det stilles krav til politiattest
Vi tilbyr
  • Individuell fastlegeavtale etter Rammeavtalen mellom Oslo kommune og Den norske legeforening om privat allmennpraksis i fastlegeordningen i kommunen, samt fastlegeforskriften.
  • Godt samarbeid mellom fastleger og bydel
  • ALIS-avtale for Lege i Spesialisering i Allmennmedisin, som blant annet inkluderer refusjon av kursutgifter som ikke dekkes av utdanningsfond II, og praksiskompensasjon for utdanningsaktiviteter
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel St.Hanshaugen
Kontaktpersoner
Navn: Ingunn Cecilie Haakerud
Tittel: Bydelsoverlege / avdelingsdirektør
Telefon: 21802180
Navn: Anne Kristine Tronhus Olsen
Tittel: Spesialkonsulent
Telefon: 21802180
E-post: annekristinetronhus.olsen@bsh.oslo.kommune.no
Arbeidssted
Dronningens Gate 40
0154 OSLO